Nyheter

Gneist starter nå opp med e-fotball for alle jenter og gutter i klubben. Gneist e-fotball ønsker og tilby en trygg sosial arena for de unge som ønsker å utvikle seg innenfor e-fotball. Vi setter fokus på spillerutvikling, teambuilding, og fysisk aktivitet. Vi ønsker å anerkjenne talent, samt oppmuntre til utvikling.

24.02.2021
- Tina

Sportslig Utvalg presenterer Månedens trenerprofil. Første mann ut er Hovedtrener for Gneist G2007. Les mer om vår mann Tommy Olsen her. 

26.02.2021
- Tina

Gary Hogan forlenger kontrakten sin med Gneist A-lag Damer med 2 år. Dette er vi selvfølgelig veldig glad for. Les mer her. 

07.12.2020
- Tina

Yvonne Kvamsdal har fullført UEFA B-lisens. Denne utdanningen er trinn 2 av 4 i Norges Fotball Forbund sin trenerutdanningsstige

19.11.2020
- Tina

IL Gneist Fotball ønsker å styrke og utvikle treningstilbudet for våre mest treningsvillige spillere. Akademiet vil være et tilbud utenpå den ukentlige lagstrening og er tiltenkt spillere med høy motivasjonsfaktor og en indre driv for egenutvikling. Tiltaket holdes på Liland Idrettspark hvor alle fasiliteter er tilrettelagt for et godt tiltak og har oppstart fredag 21.08.2020.

 

17.06.2020
- sportfotball

2 gutter er tatt ut til kretslag for G2006 og 1 spiller er tatt ut til skyggelaget G2006. Vi er selvfølgelig veldig stolt av guttene og ønsker de lykke til på kretslag.
Les mer her. 

20.11.2020
- Tina

Fotballeder kurs 4 er Norges Fotballforbunds høyeste lederutdanning. Kurset er tilpasset for personer med god leder -og/eller trenererfaring fra klubb, krets eller forbund, og som ønsker målrettet og praktisk lederkompetanse. Lederkurs 4 avdekker også hvordan ulikheter innad i styre, avdeling og trenerteam bør ses som en ressurs, og at egen væremåte vil ha stor betydning for å kunne utnytte dette i hverdagen.  

13.11.2020
- Sportslig Leder

Kristian Andersen forlenger sin kontrakt som A-lag Herrer med 2 år. Dette betyr at hovedtrener er sikret ut 2022 sesongen for herrene. Les mer om Kristian sine tanker rundt sesongen som har vært og de kommende årene i Gneist Fotball. 

12.11.2020
- Tina

Da er det klart at Gary Hogan blir fast ansatt i IL Gneist Fotballgruppen som FFO- og akademiansvarlig og spiller- og trenerutvkler. 

10.11.2020
- Tina

GNEIST FOTBALLAKADEMI

Intensjon

Gneist Fotball ønsker å styrke og utvide treningstilbudet for våre fremste og mest treningsvillige spillere.  Akademiet vil være et tilbud utenpå den ukentlige lagstrening og er tiltenkt spillere med høy motivasjonsfaktor og en indre driv for egenutvikling. Vi tar i bruk vår hovedarena på Liland hvor alle fasiliteter er flott tilrettelagt for et godt tiltak.

Som klubb ønsker vi å skape gode miljøer for utvikling av enkeltspillere og lag. På akademiet står spilleren i sentrum der vi som klubb ønsker å stimulere til økt motivasjon og treningsvilje, samtidig som vi setter klare krav til spillerens eget ansvar for utvikling gjennom gode holdninger.

Vi skal ha det moro samtidig som vi skal skape en stolthet knyttet til å være del av klubbens akademi.


Modell

Akademiet følger sportsplanen der «Gneistspilleren» og «Gneiststilen» er sentrale begreper når vi nå utvikler klubbens fremtidige A-lagsspillere. Tiltaket skal ha fokus på å utvikle enkeltspillerens individuelle og relasjonelle ferdigheter. Bevisstgjøring av spillerens ansvar for egenutvikling gjennom gode holdninger til egentrening, restitusjon og kosthold vil også være tema som går igjen under hele tiltaket.

Klubben stiller selvsagt lokalene til disposisjon fra skoleslutt slik at deltagerne kan gjøre lekser før trening om ønskelig. Her serverer vi også frukt og drikke.

Egen utstyrspakke

Alle deltagerne må bestille utstyrspakke som består av genser, T-skjorte, shorts og bukse.
Utstyret brukes på alle akademiets treninger.
Pris 950,-

 

Faste treningstider hver uke:
(vi følger skoleruten)

Mandag    14.45 – 16.15
Onsdag     14.45 – 16.15
Fredag      14.45 – 16.15

 

Transport

Spillerne må selv sørge for transport t/r Liland.

 

Trenere og ansvar

Sportslig leder Ingolf Stenevik sammen med Sebastian Pettersen vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen bistått av andre fremtredende trenere i klubben.
Dette er avhengig av antall påmeldte.

 

Pris og påmelding

Gneist Akademiet koster 890,- kroner pr.måned og faktureres månedlig.
Påmelding er bindende frem til jul
For august er prisen 400 kroner

Utover dette kommer en engangsavgift på 950,- kroner for utstyrspakken.

NB: Vi åpner påmeldingen mandag 26. juni klokken 1200.

Ved påmelding må både utstyrspakke og avgift for august betales.

I denne omgang setter vi en øvre grense på 60 deltagere.

 

Nøkkelinfo oppsummert

  • Sted: Liland
  • Alder 4 til 7 trinn. (2005-2008)
  • Jenter & gutter
  • Mandag/onsdag/fredag 1445-1615
  • Vi følger skoleruten
  • Oppstart fredag 18 august.
  • Pris 890,- pr måned
  • Utstyrspakke 950,-
  • Frukt og drikke
  • Lokaler til lekser fra skoleslutt til treningsstart

 

Spørsmål/Kontakt
Ta kontakt med Sportslig leder Ingolf Stenevik
Telefon: 482 87 286 /  sport.fotball@gneist.no

 

 

Aktiviteter

28.02.2021
Gneist Akademiet Jenter og Gutter 2010-2009

16:00 - 17:15

Liland Idrettsplass

30.12.2024
Kjøp Gneistskjerfet

08:00 - 04:00

Liland Klubbhus 2.etasje