Månedens Trenerprofil

Sportslig Utvalg presenterer Månedens trenerprofil. Første mann ut er Hovedtrener for Gneist G2007. Les mer om vår mann Tommy Olsen her. 

2021-02-26
Tina

Månedens trenerprofil - Tommy Olsen 

Kort fortalt:

  • Tommy Olsen 47 år 
  • Hovedtrener Gneist G2007
  • Er del av en trio i TG1 - Gutter 2007 sitt trenerteam som også består av Kjetil Melkevik og Gabriel Criales.
  • Bosatt i Blomsterdalen

Min Gneist historie:

  • Startet som pappatrener i Gneist for min eldste datter 2015 og vært trener siden.

Kurs/utdanning: 

  • Har UEFA - C fra 2017 og skal nå starte på UEFA - B med oppstart i år

Hva er dine tanker rundt Fellesmodellen?

  • Jeg var med jenter 04 som var første årgang i fellesmodellen til Gneist. Synes justeringene som har vært gjort de siste årene har vært gode forbedringer til en allerede god grunnmur.

Hvilke sportslige erfaringer tar du med deg etter første år for Gutter 2007 i Fellesmodellen - om vi ser bort fra alle begrensningene ifm Covid-19?

  • Fordelen til fellesmodellen er at vi har mulighet til å se alle og utvikle guttene der de mester. Flere av guttene som startet i TG2 er nå hospitanter eller faste TG1 spillere, noe som forsterker det positive ved modellen. Her gjør trenerteamet i TG2 med Helge Oksnes i spissen en kjempejobb. 

Hvilke sportslige forventninger har du til 2021 sesongen?

  • Mine forventninger til 2021 er vi skal fortsatt utvikle alle våre fantastiske motiverte gutter og ta steg sammen. 

Øverst på ønskelisten/forslagslisten for å kunne ta klubben til neste sportslige nivå?

  • En enda sterkere rød tråd mellom lagene fra yngre til eldste årgang med klare tanker om hva som kan utvikle Gneist spilleren og trenere.  Et forum der vi kan lære av hverandre.

 

Sportslig Utvalg og Sportslig Ledelse takker Tommy og hans team for den fantastiske jobben som legges ned for spillergruppen i G-2007 og ønsker lykke til med 2021 sesongen.

G2007 trener og lagleder team består i 2021 sesongen av: Tommy Olsen, Knut-Yngve Heian, Gabriel Criales, Helge Oksnes, Frode Masdal Svendsen, Kjetil Melkevik, Øyvind Risa, Gunnar Bjaadal, Jard Berg, Fredrik Leira, Frank Gjøsund og Terje Simmenes. 

 

 

Aktiviteter

30.12.2024
Kjøp Gneistskjerfet

08:00 - 04:00

Liland Klubbhus 2.etasje