Informasjon fra Sportslig Utvalg - IL Gneist Fotball

I oktober 2020 startet et nyetablert Sportslig Utvalg i Gneist Fotball. De skal jobbe med å sikre og videreutvikle den sportslige aktiviteten i barne-, ungdoms-, og seniorfotball i Gneist. 

2021-03-01
Tina

Presentasjon av Sportslig Utvalg

Det er åpnet for kamp og turneringsspill for våre barne- og ungdomslag (innad i Bergen kommune og fortsatt ut fra gjeldende retningslinjer).  Det er med stor glede vi ser at våre baner allerede er booket til kamp og Gneist drakten kan endelig hentes fram fra skapet.

 

Samtidig er det med stor skuffelse vi må erkjenne at det fortsatt ikke er åpnet opp for våre spillere over 20 år og breddefotballen.

Fotball i Gneist skal være bygget på verdiene glede, respekt, utvikling, sammen. 

I Oktober 2020 startet et nyetablert Sportslig Utvalg (heretter kalt SU) arbeidet med å sikre og videreutvikle den sportslige aktiviteten i barne-, ungdoms-, og seniorfotball i Gneist. 

SU består idag av følgende medlemmer (og flere medlemmer søkes):

 • Leder:        Yvonne Kvamsdal - Trener ungdomsfotball
 • Medlem:     Ingolf Stenevik - Sportslig Leder (ansatt)
 • Medlem:     Kristian Andersen - Trener A-lag Herrer
 • Medlem:     Gary Hogan - Trener A-lag Damer, FFO og Akademi ansvarlig. 

 

(Fra venstre: Yvonne, Kristian, Ingolf, Gary)

SU skal legge til rette for og gi inspirasjon til en best mulig utvikling av våre spillere, trenere og lagledere. Det skal jobbes systematisk for å lage en kortere vei fra SU til gressmatta og vi skal være en støttespiller for klubbens Sportslige Ledelse.

Formål

SU samarbeider tett med Sportslig Leder og er sammen med denne klubbens øverste organ for håndtering og oppfølgning av driften av den sportslig virksomheten til klubben.

SU skal sikre sportslig utvikling av klubben og ivareta sportens interesser. SU skal etterstrebe å tilrettelegge for et best mulig tilbud til alle våre aktive fotballspillere.

SU skal vedta og iverksette sportslige tiltak i tråd med budsjett, fotballgruppens overordnede mål og strategier. SU skal også involveres i budsjettprosess med tanke på fremtidige prosjekter.

SU skal involveres i avgjørelser som i særlig grad påvirker den sportslig delen av klubbens virke.

SU rapporterer til Fotballgruppens styre og bistår Sportslig Leder som har det overordnede og daglige ansvar for all sportslig aktivitet.

 

Ansvarsområdene for Sportslig Utvalg

 1. Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål.
 2. Være rådgivende for trenere og lagledere i sportslige spørsmål.
 3. Følge opp og bidra til at sportsplanen blir fulgt. 

Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål

 • Være en pådriver for å sikre at sportsplanen er grunnmuren i styrets planlegging og gjennomføring av aktiviteter. 
 • Legge til rette for revidering av sportsplanen etter behov.
 • Sikre kontinuitet og utvikling av trenere i klubben, herunder også trenerutdanning. 

Være rådgivende for trenere og lagledere i sportslige spørsmål

 • Legge til rette for trenermøter i barne-, ungdoms-, senioravdelingen. 
 • Legge til rette for faglig støtte til våre trenere gjennom trenerveiledere. 
 • Bistå ved spørsmål rundt påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold til sportsplanen. 

Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt

 • Sikre at hospiteringsplanen og spillere på hospitering blir fulgt opp.
 • Avdømming der det er sportslige motsetninger og uklarheter.
 • Være rådgivende ved uttak av spillere til tiltak i regi av krets. 
 • Være en pådriver for å sikre at sportsplanen etterleves. 

Har du spørsmål eller forslag? Er det motsetninger eller uklarheter? Send din henvendelse til: SUGneistFotball@gneist.no 

 

Aktiviteter og utviklingsmål

Gneist har i 2020 startet kvalitetsakademi for spillere i barne- og ungdomsfotball.

I dag teller akademiet 60 deltagere. Vi ønsker at våre trener er involvert i akademiet. Dette sikrer en kalibrering faglig og sosialt mellom trenerne, som igjen er viktig for vår sportslige utvikling og forankring i klubben. All honnør til våre flinke instruktører/trenere på akademiet som alle har bidratt sterkt til å nå det nivået vi har på akademiet i dag.

Videre er det opprettet selekterte utviklingsgrupper i ungdomsfotball.  Intensjonen er at dette skal være et høykvalitets tilbud til de som ligger lengst framme på fotballferdighet og som i tillegg har et sterkt eierskap i egen utvikling.

SU ønsker å videreutvikle vårt tilbud i barnefotball.  SU vil legge til rett for systematisk trenerveiledning og fellestreninger på tvers av lag i samme årskull og dermed, på et tidlig tidspunkt, legge til rette for en smidig overgang til ungdomsfotball og Fellesmodellen.

SU ønsker videre å sette fokus på våre jentespillere – Vi skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig, best mulig.  

Sportslig Utvalg søker flere medlemmer

Gneist ønsker en økt fokus på utvikling av barnefotball og jentefotball i Gneist.

Har du anledning og ønske om å bidra innen et av disse områdene, eller andre områder du brenner for, så ta kontakt for en uforpliktende prat.  Vi vet at det er mange potensielle ressurser i klubben vår som kan bidra og påvirke Gneist til viderutvikling av klubbens spillere, trenere og lagledere.  Ta kontakt på: SUGneistFotball@gneist.no

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre spillere, trenere, lagledere, administrasjon og supportere et godt og utviklende fotball år i 2021.  Herunder en stor optimisme om at vi snart har alle våre spillere i aktivitet på trening og i kamp.

 

 

Med vennlig hilsen Sportslig Utvalg

#bestmedflest

 

Liland 02.03.2021

 

Aktiviteter

30.12.2024
Kjøp Gneistskjerfet

08:00 - 04:00

Liland Klubbhus 2.etasje