Webmaster 2018-03-19 12:45:10

Dugnad for 14-årskullet

Til foresatte til alle i 14-årskullet

Fotballstyret i Gneist har besluttet at fra 2018 skal det innføres en pliktig dugnad for 14-årskullet.

Ved å få dette inn i faste rammer år for år, vet alle hva man har å forholde seg til. 14-årskullene er noen av de største kullene vi har i klubben år etter år, derfor har vi valgt at det er nettopp dette kullet som har dugnad.

Dette innebærer at dette årskullet hvert år skal ha dugnad på de fotballcuper og serieturninger som vi i Gneist avholder gjennom året. Dette gjelder 2 cuper og 1-3 serieturneringer.
Alle lag i 14-årskullet plikter seg til å stille seg disponibel til disse dugnadene.

Gneist er avhengig av alle våre fantastiske frivillige for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til våre medlemmer og vi setter stor pris på hver enkelt av dere og den gode jobben dere gjør.

De dugnadene som dere har i 2019 er nettopp det, en dugnad og vi har dessverre ikke mulighet til å utbetale kompensasjon for det arbeidet dere gjør i forbindelse med disse arrangementene.

Vi gjør det enkelt og sier J14 får første barnefotballcup og siste serieturnering mens G14 får siste barnefotballcup og første serieturnering for 2018 og 2019. 

ENDRING: Fra 2020 vil G14 ha første cup og siste serieturnering, mens J14 siste cup og første serieturnering. 

For 2019:

  • J14
    • Trucknor Cup 6. og 7. april.
    • Serieturnering 15. september
  • G14
    • Sport Norge Cup, ikke fastsatt dato enda, men i månedsskifte august/september.
    • Serieturnering 12.mai

Det året man har dugnader som 14-åringer slipper man kioskvakter.


Med vennlig hilsen
Tina Høvik Knudsen
Fotballkoordinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

07.04.2020
Gneist FFO Sandsli

13:15 - 16:30

Sandslibanen + Sandslihallen

07.04.2020
Gneist FFO Hjellestad

13:15 - 16:30

Hjellestad

13.04.2020
Gneist FFO Liland

13:15 - 16:30

Liland Idrettsplass

22.06.2020
Tine fotballskole 22-26 juni 2020 Hjellestad

09:00 - 14:00

Hjellestad

22.06.2020
Tine Fotballskole 22-26 juni 2020 Liland

09:00 - 14:00

Liland Idrettspark

22.06.2020
Tine Fotballskole 22-26 juni 2020 Sandsli

09:00 - 14:00

Sandsli og Petedalsmyra

30.12.2024
Kjøp Gneistskjerfet

08:00 - 04:00

Liland Klubbhus 2.etasje