Kontingent Fotballgruppen

I Gneist IL Fotball er det 2 kontingenter som skal betales en gang i året, Hovedlagskontingent og treningsavgift, og disse blir sendt ut i februar hvert år.

Hovedlagskontingent går til Gneist som klubb og ligger på kr 500 opp til og med 16 år. For 17 år og eldre ligger hovedlagskontingenten på kr 650.

Treningsavgift går til Fotballgruppen og pris på dette varierer ut ifra hvilken alder, treningsgruppe og lignende.

   For barn (7-12 år) 2000 kr.
   Fellesmodellen (G/J 13-19) 3400 kr. 
   Senior Herrer og Damer 2550 kr.
   Veteran, Old Boys/Girls 2000 kr. 


Hovedlagskontingent går blant annet til vedlikehold av klubbhus, renhold, strøm og forsikringer, administrasjon, lønn og regnskap.

Gruppekontingent går blant annet til kalendere (100 kr), trener forsikring, spillerforsikring, arrangering av serieturneringer og cuper, vedlikehold av baner og garderober, dommeravgifter, seriepåmeldinger, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, lys på banene og administrasjon.


For spørsmål om kontingent ta kontakt med kontingent ansvarlig Regine Bertelsen.
E-post: klubbkoordinator@gneist.no

 

ORIENTERING OM JUSTERING AV TRENINGSAVGIFT (2020)

 

Fotballstyret i Gneist har gjennom Hovedstyret gjort vedtak om å justere treningsavgiften med kr. 500,- pr. år gjeldende fra 2020 sesongen.  

Vedtaket er i stor grad på bakgrunn av at vi nå ønsker å fristille våre medlemmer fra salgsdugnad høst.

Vi takker for innsatsen som er lagt ned i årets (2019) høstdugnad.  Men, vi må samtidig ta til etterretning at et økende andel medlemmer og foresatte ikke ønsker å videreføre denne type dugnad –uavhengig hvilken produktløsning klubben velger (enjoy vs. julekalender etc.)

Videre begrunner styret justeringen i dels den generelle lønns- og prisvekst og dels ønske om å videreutvikle aktivitetsnivå og ressurser rundt våre spillere og lag.

Fotballstyret benytter anledningen til å gjøre oppmerksom på at det foreligger økonomiske støtteordninger som kan benyttes av medlemmer / foresatte for å sikre at alle blir med. De som har behov for hjelp/tilrettelegging for delbetalinger eller søknadsbistand til kommunale ordninger eller lignende kan sende mail til Fotballkoordinator, Tina, på fotballkoordinator@gneist.no.

Vi ønsker å takke spillere, trenere, lagledere og foresatte for engasjement, innsats og idrettsglede gjennom 2019 sesongen

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vårens loddsalg videreføres som tidligere.

Dersom du har spørsmål i sakens anledning, kan styrerepresentant Yvonne Kvamsdal kontaktes på yvonne.kvamsdal@hotmail.com

 
   

 

 

Med vennlig hilsen 

Fotballstyret Gneist