Kontingent Fotballgruppen 2018

I Gneist IL Fotball er det 2 kontingenter som skal betales en gang i året, Hovedlagskontingent og Gruppekontingent, og disse blir sendt ut henholdsvis i februar og april hvert år.

Hovedlagskontingent går til Gneist som klubb og ligger på kr 500 opp til og med 16 år. For 17 år og eldre ligger hovedlagskontingenten på kr 650.

Gruppekontingent går til Fotballgruppen og pris på dette varierer ut ifra hvilken alder, treningsgruppe og lignende.

   For barn (7-12 år) 1500 kr.
   Ungdom (13-19 år) 1900 kr.
   Ungdom egen modell (G14/J14/G15) 2900 kr.
   Ungdom Satsning (13-19år) 3900 kr.
   B lag Herrer og Damer 2050 kr.
   Veteran 1500 kr.

Hovedlagskontingent går blant annet til vedlikehold av klubbhus, renhold, strøm og forsikringer, administrasjon, lønn og regnskap.

Gruppekontingent går blant annet til kalendere (100 kr), trener forsikring, spillerforsikring, arrangering av serieturneringer og cuper, vedlikehold av baner og garderober, dommeravgifter, seriepåmeldinger, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, lys på banene og administrasjon.


For spørsmål om kontingent ta kontakt med kontingent ansvarlig Regine Bertelsen.
E-post: klubbkoordinator@gneist.no