Trenerkurs for barne- og ungdomslag i IL Gneist Fotball


IL Gneist Fotball ønsker at flest mulig av våre trenere skal ta Grasrottrenerkursene. Dette er fire del kurs hvor de første 2 delkursene dekker barnefotball mens delkurs 3 og 4 er for ungdomsfotball.

Kursene er:

Del kurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler à 4 timer hver – totalt 16 timer

Del kurs 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet
Fem moduler à 4 timer hver – totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1 Barnefotball

Del kurs 3: Mot ungdom – lengst mulig
Fire moduler à 4 timer hver – totalt 16 timer

Del kurs 4: Ungdom – flest mulig – best mulig
Fem moduler à 4 timer hver – totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2 Ungdomsfotball

 

NFF’s Handlingsplan 2016-2020 viser til noen mål for klubber som har barne- og ungdomsavdelinger og dette er et mål som vi i Gneist Fotball ønsker å oppnå. Målene er:

  • Skal ha en trener på hvert års trinn i barne- og ungdomsfotballen med Grasrottrener kompetanse.
  • Alle trenere i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener.
  • Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4.

        (https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c--lisensutdanningen/)

 

Gneist er en kvalitetsklubb med nivå 1, dette innebærer at vi har noen krav i forhold til hvor mange trenere som har kurs på de forskjellige alderstrinnene. Selv om vi møter disse kravene per dags dato oppfordrer vi andre trenere til å ta kurs da klubben stadig er i endring og trenerteam endres. Kravene til Kvalitetsklubb nivå 1 er:


BARNEFOTBALL (6-12):

  • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
  • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren

UNGDOMSFOTBALL (13-19):

  • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
  • En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren

(https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#69285)

 

Gneist ønsker å belønne våre trenere som velger å ta kurs i barnefotballen, og fra sesongen 2019 vil vi kjøpe en Gneist Coach Jakke til alle trenere som har fullført Delkurs 1 og 2. Har du disse kursene fra før kan dere gi beskjed til fotballkoordinator Tina Knudsen på fotballkoordinator@gneist.no så blir dette bestilt.

Trenere i ungdomsfotballen har en egen ordning med utstyr, ta kontakt med fotballkoordinator for spørsmål om dette.

Alle trenere i Gneist Fotball som melder seg på disse kursene vil få de betalt av Gneist så ingen utgifter ved å ta slike kurs. 

Har dere spørsmål om kurs og hvordan de er lagt opp ta gjerne kontakt med Sportslig Leder, Ingolf Stenevik på sport.fotball@gneist.no

Dere finner også informasjon på følgende nettsider:

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/artikler/2018/onsker-du-a-ta-trenerkurs/

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c--lisensutdanningen/

 

Mvh
IL Gneist Fotballgruppen

Aktiviteter

30.12.2024
Kjøp Gneistskjerfet

08:00 - 04:00

Liland Klubbhus 2.etasje