banner.png    

GNEIST FOTBALL FELLESMODELLEN

I samsvar med NFF definerer Gneist ungdomsfotball fra det året spilleren fyller 13 år. Lagene går da inn i Gneist fellesmodell med hovedbase på Liland og innebærer at alle spillere, trenere og lagledere samles i en storgruppe med tilhørende treningsgrupper. Modellen er et tydelig signal på hvilken klubb vi ønsker å være. Målet er flest mulig, best mulig og lengst mulig. Fundamentet i denne modellen er vennskap og identitet med like muligheter for utvikling og deltagelse uavhengig av ferdigheter. Som klubb skal vi ta vare på alle. På denne måten favner vi om alle fra spilleren som tar del for det sosiale til landslagsspilleren.

Som klubb ønsker vi å gi næring til spillerens indre motivasjon gjennom å skape trivsel, vennskap og mestring. Det viktigste er å ha det gøy gjennom en utviklingsorientert treningshverdag med gode venner i et godt miljø. Motiverende lederskap og tilrettelegging skal gi grunnlag for en trygg, stabil og utviklende treningshverdag. 

1.png
 
 
 

 

Forskning og erfaring viser at vektlegging av resultater og tidlig seleksjon fører til redusert motivasjonskvalitet, stress, skader og økt frafall i ungdomsfotballen. Tar vi med at individuelle variasjoner i biologisk modning gjør det mer eller mindre umulig å forutse hvilke spillere som vil nå et høyt prestasjonsnivå. I våre treningsgrupper er det individuelle variasjoner i fysisk og emosjonell utvikling. Som klubb skal vi legge til rette for at våre spillere får nok tid og rett arena til å kunne utvikle sine sportslige og sosiale ferdigheter. Det vi som klubb identifiserer som potensiale hos en spiller i ungdomsfotballen er bare toppen av et isfjell. Fellesmodellen skal favne om hele spilleren gjennom individuell tilnærming med mål om å hente ut spillerens hele potensiale.

2.png


Administrative forberedelser før Fellesmodellen iverksettes:

 • Infomøter med eksisterende barnefotball trenerteam og foreldre
 • Kartlegging av fremtidige trenerressurser og laglederressurser
 • Kartlegging av antall spillere og ønsket aktivitetsnivå
 • Klubben etterstreber å engasjere ekstern hovedtrener med C-lisens for gruppen
 • Klubben sammen med team setter en årsplan
 • Klubben setter av treningstid for hele gruppen samlet med Liland som hovedarena
 • Klubben sammen med trenerteam arrangerer fellestreninger for å bli kjent
 • Oppstart ca. 15 november, samtidig som treningskalender for vintersesong er klar

 

Viktige prinsipper:

Et overordnet mål i Gneist Fotball er flest mulig, lengst mulig og best mulig. For å oppnå dette skal vi skape fotballglede. Fotballglede skapes når spillerne opplever trivsel, trygghet og mestring som igjen danner grunnlag for indre motivasjon og utvikling.

 • Samtlige spillere i et årskull samles på en felles arena med differensierte treningsgrupper basert på ferdighetsnivå, mestring og motivasjon.
 • Vi skal skape en identitet og tilhørighet for våre spillere gjennom felles opplevelser både på og utenfor banen
 • Vi trener på samme tid og samme sted 3-4 ganger i uken
 • Spillerne deles i treningsgrupper (TG) basert på mestring og motivasjon
 • Tema for øktene er sammenfallende for hele gruppen, men tilpasses nivået i hver enkelt TG
 • Det etableres trenerteam som ivaretar samtlige TG i trening og kamp


For å kunne gi et godt tilbud våre spillere er klubben avhengige av tilstrekkelig antall ressurser i trener- og laglederteam. Trener/lagleder vil i all hovedsak rekrutteres fra foresatt/foreldregruppen. I tillegg vektlegger klubben å engasjere en nøytral hovedtrener med nødvendig grad av formell kompetanse

 • Fellesmodellen er transparent og dynamisk med intensjon om at spillere skal kunne flytte seg mellom TG
 • Spillere vurderes etter flytsonemodellen ift. tilhørighet i TG og kamparena
 • Vi benytter 50 % regelen som innebærer at spillere i en kamptropp minst skal spille halve kampen
 • Vi fokuserer på utvikling og ikke resultat
 • Treningsavgiften er lik for alle i gruppen og spillerne får utlevert likt treningstøy
 • Det vil kunne være differensiert tilbud til spillere i TG1 relatert til ekstra trening eller Cup
 • Spillere i TG1 må delta på minst 70 % av treningene og gruppen skal bestå av max. 15 spillere. Dette for kontinuerlig å kunne hospitere inn spillere fra TG 2

 

flytsonemodellen.jpgGjennomføring av fellesmodellen:

 • Hovedtrener (HT) har ansvar for det faglige og at alle gruppene jobber med samme tema uke for uke.
 • HT har kun ansvar for spillere fra TG 1 i trening og kamp.
 • Innad i teamet fordeler man ansvar for de andre gruppene. Her kan det rulleres. Her vil det variere fra år til år basert på kompetanse og erfaring i teamet. Ansvarlig trener i hver TG gruppe svarer for spillerne i deres gruppe.
 • Dersom kullet er stort, vil det dannes trenings grupper (TG 1-2-3)
 • Gruppene settes sammen på bakgrunn av identifisert mestrings- og motivasjonsnivå iht. Flytsonemodellen
 • Også i kampsituasjonen etterstreber vi en dynamisk tilnærming for å oppnå den fleksibiliteten som er nødvendig for å legge til rette for en god sportslig og administrativ gjennomføring av sesongen
 • Vi trenger en lagleder og en HT pr lag påmeldt i serie
 • Spillere får muligheten til å trene så ofte de vil uavhengig av hvilken TG de tilhører.
 • Trenere og lagledere får rollebeskrivelse og felleskontrakt av klubben
 • TG 1 har et begrenset antall spillere som vil gjøre det mulig å invitere inn hospitanter
 • Seriespill gjennomføres med utgangspunkt i treningsgruppene. Dette innebærer at TG 1 spiller på høyeste nivå og henholdsvis TG 2 og TG 3 på nivå 2 og 3. Det meldes på antall lag utfra antall spillere, og på et nivå der lagene opplever mestring og opplever utvikling
 • I cupspill varierer man mellom jevnbyrdige og differensierte lag. Årsplan for dette skal i all hovedsak, og i samråd med klubb, settes før sesongstart slik at alle kjenner til aktivitetene som kommer. Som hovedregel skal TG 1 delta på 2 turneringer med et «spisset»-lag
 • Ved første cupdeltagelse i fellesmodellen skal det alltid meldes på jevnbyrdige lag4.png

 

Foreldrevett:

Fellesmodellen ble iverksatt i Gneist Fotball sesongen 2017/2018 etter vedtak i fotballstyret. Avgjørelsen om å endre ungdomsmodellen fra «satsingslag» med 1,2 og 3 lag osv. til fellesmodellen er basert på mye erfaring og kompetanse i klubben og står sterkt. For å lykkes med dette arbeidet er foreldre og foresatte vår viktigste ressurs både som støttespillere på linjen og i våre team. Støtt trenerteamet og klubben i det arbeidet som legges ned og vi minner om NFF sine foreldrevettregler.

Det handler om respekt! 

 

 

5.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Aktiviteter

28.02.2021
Gneist Akademiet Jenter og Gutter 2010-2009

16:00 - 17:15

Liland Idrettsplass

30.12.2024
Kjøp Gneistskjerfet

08:00 - 04:00

Liland Klubbhus 2.etasje