"Kick off" Friidrettens kretsprosjekt 2019

Søndag 10.03.19 startet årets kretsprosjekt i regi av Hordaland friidrett i Leikvang Friidrettshall.

2019-03-12
tomRoger1

ere spente utøvere i alderen 13-14 år (født 2005/2006) hadde sin første møte med utøvere fra andre klubber på denne måten. Hittil har en gjerne kun konkurrert sammen, mens i kretsprosjektet trener en side om side og deler erfaring og kunnskap.  

Fra Gneist deltok Oscar Ellingsen, Vegard Rinde, Kristian Halvorsen, Szymon Orlowski, Lilli Guldbrandsen, Helene Hoddevik, Thomas Brattaule, Una Haukanes, Emma Dahl Sørbo, Nora Kristensen, Filip Holdhus, Sondre Rinde og Hilda-Lovise Riise utøver som utøvere og Bjarte Eikanger som trener.

Kretsprosjektet er delt inn i de ulike grenene innen friidretten der flere av de beste treninagsressursene i Hordaland bidrar.  

Først på programmet var en times foredrag rundt temaet skadeforebygging av Iwonka Vik fra Olympiatoppens Vest. Dette var et nytt tema for mange av utøverne på samlingen og en flott måte å bryte litt isen i forsamlingene ettersom utøverne måtte dele erfaringer rundt skader og arbeide i grupper rundt ulike deler av temaet. Iwonka oppfordret spesielt til tett dialog med trenerne når det gjaldt belastningsstyring. Er en utøver inne i en tøff periode eller er gjennom andre former for endring av treningsmengde, skal tegn som trøtthet og slitasje hele tiden være et tema mellom trener og utøvere. Dette er det mest skadeforebyggende og prestasjonsfremmende forholdet innen friidretten.  

Videre snakket Iwonka om viktigheten av å ha tilstrekkelig med søvn. Når en er i 13-14 årsalderen og trener mye, er det viktig å få nok hvile og sove. Hun trekte frem at en aktiv utøver skulle ha søvn tilsvarende et spedbarn. Siste emnet under skadeforebygging var fokusert på å utvikle god teknikk og styrke. Friidrett er en aktivitet som krever en sterk kropp, god koordinasjon og motorikk.

Etter økten på skolebenken gikk utøverne ut i hallen til hver sin trener og gjennomføre en grundig oppvarming for deretter å gå i hovud økten under kyndig ledelse av spesialtrenerne pr gruppe. Økten ble avsluttet med et flott fellesbilde der alle deltakerne på kretsprosjektet deltok. 

Neste kretssamling blir nå 27/28. apri. Etter dette vil prosjektet fortsette utover høsten med 4 samlinger.  

Et flott initiativ fra Hordaland friidretskret som bidrar til økt kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av klubben. Dette er det viktig å støtte oppunder og delta på. Lykke til til våre utøvere og trener som deltar i prosjektet.

 

krets10.jpg