Tom Roger 2016-01-26 14:37:24

Friidrettslisens

Det er krav om lisens for å delta i arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund. For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens, for arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til aktuelt arrangement, helårslisens kjøpes i skjemaet under.

Det er to typer helårslisens tilgjengelig. Alle dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbund ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.

lisens2017-mtekst.jpgPris helårslisens 2017:
Grunnlisens kr 420 (se vilkår her)
Utvidet lisens kr 800 (se vilkår her)

Kjøp lisens her