Sportsplan

Gneist Friidrett skal være en åpen og inkluderende klubb med lav terskel for å begynne med friidrett. Vi skal være en klubb som mange barn og ungdom har lyst til å begynne i, og bli værende i. 

Dette skal vi fremme ved å ha en god treningskultur og idrettsglede gjennom engasjerte trenere og foreldre. 

Vi skal utvikle gode og solide treningsgrupper som gjennom trivsel og treningskultur oppnår gode resultater, og på den måten bli den foretrukne klubben i Bergensregionen.  

Gjennom solid og riktig organisering ønsker vi å legge forholdene til rette for de utøverne som vil satse høyt, men også ta vare på de som er «nr.2». 

Gneist Friidrett ønsker å vokse for å få større treningsgrupper som gjør det lettere å skape det miljøet som skal til for å beholde utøverne opp til og gjennom senioralder.

Gruppe 7-9 år.

I denne aldersgruppen er det lek og moro på treningene som står i fokus. For mange (også foreldre) er dette første introduksjon til organisert idrett. Det er viktig at barna føler seg trygge når de begynner i Gneist og godt ivaretatt av de voksne. Vi prioriterer derfor å ha mange nok trenere i denne gruppen til å kunne dele inn i flere grupper gjennom treningen slik at alle blir sett og får oppmerksomhet. De trener bare 1 gang i uken og for oss er det viktig at mestringsfølelsen til barna kommer i første rekke.

 

Gruppe 10-12 år.

Når de kommer til denne alderen åpner det seg muligheter til å trene litt mer hvis man ønsker det. Man må ikke bytte gruppe hvis man ikke ønsker det. 10 åringer kan fremdeles trene sammen med 7-9 års gruppen hvis dette føles tryggere. Lek og å ha det kjekt sammen med andre står fremdeles i fokus, men det legges inn litt mer aktiviteter med tilnærming til friidrettsøvelser. Mestring og trivsel på trening er et stort fokus og også her er et viktig å ha nok trenere for å få litt kvalitet uten for mye kø-ståing. Barna begynner her å utvikle motoriske ferdigheter, og det er viktig at trenerene får ro og mulighet til å lære barna litt om teknikk og utførelse av forskjellige øvelser på en forståelig måte. I denne gruppen kan de trene 2 ganger i uken hvis de ønsker det, men ingen tvang eller oppmøteplikt.

 

Gruppe 12-14 år.

På dette trinnet begynner vi å spesialisere treningene til friidrett generelt. Barna er i den «motoriske gullalder» og det er vesentlig å få lært inn riktig utførelse av tekniske øvelser som kast, hopp og hekk. Dette vil gjøre at de også får bedre utbytte av treningene og større mestringsfølelse også her. Noen 14 åringer kan trene med 15+ gruppen innimellom ut fra nivå og etter avtaler med trenere. Noen 12-åringer kan fremdeles ønske å være sammen med 10-12 års gruppen og det er helt i orden. Det tilbys også rene løpeøkter for de som ønsker å trene litt mer kondis. Fellesskapet er viktig og vi prøver å arrangere en treningssamling på høsten over en helg hvor det er litt trening, men mest sosialt samvær. Her benytter vi oss av eldre utøvere som trenere og ressurspersoner. I denne alderen begynner de å finne «sine» øvelser og skal få oppfølging i forhold til det. En like viktig del av miljøet er de som bare vil trene litt av og til uten å nødvendigvis konkurrere.

 

Gruppe 15 år  +

Dette er junior alder og de fleste har nå funnet sine øvelser og spesialfelt. Vi skal ha trenere med høy kompetanse og evne til å få ungdommene motivert og engasjert i forhold til det de driver med. Dette kan være krevende, men er allikevel en nødvendighet for å skape det miljøet som gjør at utøverne trives og fortsetter å trene. Her må man for første gang kvalifisere seg for å få lov å delta på stevner (UM- jr.NM og NM)  Vi trenger bredden for å skape gode resulteter, og dette skal være en rød tråd gjennom alle øvelses gruppene i Gneist. Vi har løpegrupper for langdistanse, mellomdistanse og sprint, med egne trenere til disse. Det er også en gruppe hvor tekninske øvelser står i fokus med hekk, hopp og kast. Dersom noen utøvere ønsker å trene med flere av gruppene gjøres det avtaler mellom utøver og trenere slik at treningen kan optimaliseres for den enkelte. Fellesskapet er viktig også for denne gruppen da vi ønsker at utøverne fortsetter opp i senioralder og trivsel er en særdeles viktig faktor for å få dette til. Alle må bidra til dette – også utøverne.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket