Tom Roger 2016-01-19 21:14:37

Treningstider vinter sommer 2018

Medlemmene er inndelt i 5 grupper, som vist i oversikten under.

Alder er oppgitt i forhold til 2018 sesongen (dvs. f.år 2008 tilsvarer 10 år)

Gruppeinndelingen er veiledende. Individuelle behov og ønsker tillater flytting av utøvere både opp og ned i forhold til aldersgruppe inndeling. Ta kontakt med trenerne ved eventuelle spørsmål eller ønsker.

Endringer fra treningsplan og annen nyttig informasjon sendes ut på vårt nyhetsbrev «Treningsinfo»
For å komme på distribusjonslisten send en e-mail til treningsinfogneist@gmail.com

 

Treningstider%20sommer%202018_1000.jpg