Smittevernregler Gneist Håndball

Her finner man gjeldende regler for håndballtrening i Gneist under Covid-19 pandemien.

2020-05-24
olavs

Det er bestemte regler å forholde seg til både når det gjelder Sandslihallen som treningssted gitt av Bergen Kommune og håndball som idrett gitt av NHF. Håndballgruppen har et utvalg av medisinsk kyndige som har utarbeidet og vedlikeholder vår operasjonalisering av aktiviteten.

Videre så er Sandslihallen rigget på en bestemt måte for at vi i størst mulig grad skal sikre så lav smitterisiko som mulig.

Etter avtale med kommunen og øvrige brukere har vi også verter i hallen som har smittevernansvaret i fellesarealene. Den enkelte trener har ansvaret for egen gruppe fra innmarsj til utmarsj.

 

Se vedleggene for detaljer.

Aktiviteter

10.03.2021
Ivrigøkt våren 2021 - G2008

15:30 - 16:30

Sandslihallen 1

10.03.2021
Ivrigøkt våren 2021 - J2008

15:30 - 16:30

Sandslihallen 1