Sponsormidler fra Fjord1 til Håndballgruppen

Håndballgruppen i Gneist har i år fått tildelt sponsormidler fra Fjord1.

2020-09-07
Ivan

Håndballgruppen i Gneist har i år fått tildelt sponsormidler fra Fjord1. Vi setter stor pris på denne tildelingen, særlig i disse økonomiske vanskelige tidene for idretten. Samtidig bekrefter denne tildelingen det gode arbeidet vi gjør for barn og unge i lokalmiljøet, og som vi skal fortsette med videre!

Fjord1 er det ledende ferjeselskapet i landet, og med en historie med ferjedrift på Vestlandet som strekker seg tilbake til 1858. Mer informasjon om Fjord1, dets historie, samt engasjementet for idrett og kultur er tilgjengelig på deres hjemmeside fjord1.no,. og de kan også følges på deres facebookside.

Aktiviteter

10.03.2021
Ivrigøkt våren 2021 - G2008

15:30 - 16:30

Sandslihallen 1

10.03.2021
Ivrigøkt våren 2021 - J2008

15:30 - 16:30

Sandslihallen 1