Barnehåndballen i Gneist fikk allmennyttige midler fra Sparebanken Vest

30.000 kroner øremerket til utstyr for de yngste lagene våre. Den nye sportslige lederen Torbjørn Lussand og utdanningsansvarlig Lisbeth Sandtorv forteller hvordan pengene skal disponeres.

2017-06-25
olavs
Gneist Håndball var en av mange heldige som fikk tildelt allmennyttige midler fra Sparebank Vest dette året. Pengene er øremerket til oppgradering av treningsutstyr - spesielt for de yngre lagene. Søknaden ble sendt av vår driftige styre og gleden var stor da tilslaget kom. Tilstede for å motta midlene på vegne av Gneist var to av guttene på G2008, representanter for de som disse midlene skal være til glede for. Det er jo tross alt barna som er grunnen til at så mange timer blir brukt i gymsaler og idrettshaller. 
 
Midlene utgjør 30.000,- og vil bli et kjærkommet bidrag til å fornye utstyret som alle våre spillere og trenere sårt trenger for å støtte den flotte innsatsen som utføres i klubben. Med en stor medlemsmasse og høyt aktivitetsnivå blir slitasjen stor på både hall og utstyr. Nå blir det alles oppgave å passe ekstra godt på treningsutstyret slik at vi beholder det så lenge som mulig, til glede for flest mulig.
 
For sportslig utvalg
Torbjørn Lussand sportslig leder og
Lisbeth Sandtorv utdanningsansvarlig

Aktiviteter

08.04.2020
Ivrigøkt håndball våren 2020- Jenter og gutter f. 2007

15:30 - 16:30

Sandslihallen 1.