Medlemsbrev Gneist Håndball oktober 2017

Håndballgruppen informerer


Håndballgruppen vil forsøke å starte en tradisjon med 4 faste medlemsbrev som informerer om det som skjer i gruppen - dette er det første. Medlemsbrevet er omfattende men bør likevel leses da det gir god informasjon.

2017-10-24
olavs

Medlemsbrev til foreldre og foresatte i håndballgruppen og andre interesserte.

Oktober 2017

 

Det har vist seg vanskelig å samle de foresatte til utøverne våre til foreldremøter eller lignende aktiviteter, og ofte møtes vi hastig i Sandslihallen i forbindelse med kamp eller trening uten at vi tar oss tid til å prate – gjerne på grunn av en travel hverdag.

Som et alternativ ønsker Styret og klubbens sportslige ledelse derfor å orientere skriftlig om de aktiviteter som utøves i det daglige.

Vi håper at vi gjennom dette kan øke kunnskapen, interessen og kanskje også forståelsen for det betydelige frivillige arbeidet som legges ned for å tilby utøverne meningsfylte aktiviteter – og ikke minst at vi gjennom dette får frem hvor viktig DITT bidrag er.

...les videre i den vedlagte pdf'en

Er det noe DU lurer på om det som skjer i og rundt håndballgruppen så ta kontakt og spør oss.
Har DU lyst til å bidra på ett eller annet område i driften av klubben så ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Olav Skjervheim – Styrets leder tel 977 04 724         Torbjørn Lussand – Sportslig leder tel 970 44 459

Aktiviteter

08.04.2020
Ivrigøkt håndball våren 2020- Jenter og gutter f. 2007

15:30 - 16:30

Sandslihallen 1.