ÅRSMØTE 2020 flyttes til 8. juni

IDRETTSLAGET GNEIST avholder sitt ÅRSMØTE på Klubbhuset, Liland mandag 8. juni kl. 19.00

2020-02-06
Webmaster

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til coronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.


IL Gneist vil dermed flytte sitt årsmøte til mandag 8. juni kl. 19.00.IDRETTSLAGET GNEIST avholder sitt ÅRSMØTE 

på Klubbhuset, Liland mandag 23. mars 2020 kl. 19.00

Dagsorden iht. lagets vedtekter/lover §5.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 02.03.20

Styret