ÅRSMØTE 2020

IDRETTSLAGET GNEIST avholder sitt ÅRSMØTE på Klubbhuset, Liland mandag 23. mars 2020 kl. 19.00

2020-02-06
Webmaster


IDRETTSLAGET GNEIST avholder sitt ÅRSMØTE 

på Klubbhuset, Liland mandag 23. mars 2020 kl. 19.00

Dagsorden iht. lagets vedtekter/lover §5.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 02.03.20

Styret