Løypemelding Gneist Arena

Arbeidet med å realisere flerbruks- /friidrettshallen Gneist Arena går stadig fremover. Vi er mange som kunne ønsket å sette spaden i jorden i morgen, dog er vi avhengig av mange forskjellige parter og instanser som gjør at planarbeidet tar noe lenger tid enn håpet.

2020-03-06
Webmaster

"Vår tomt" er en del av en detaljreguleringsplan for et større område på Kokstad. Større utbygginger påvirker bla trafikkforhold, vannføring, parkering mm. Da er det mange hensyn å ta og flere involverte parter og slike ting tar ofte litt tid. Hvor mye tid er vanskelig å si, men alt er løsbart og der er stadig fremdrift.
Alle gleder seg veldig til det fysiske arbeidet kan igangsettes, og ikke minst til hallen står ferdig. Vi vil holde medlemmene i IL Gneist informert om fremdriften med slike drypp som dette med ujevne mellomrom.

Styret i Gneist Arena as

 

Les også: Grønt lys for Gneist-hall på Kokstad