Informasjon vedrørende corona

Vi viser til informasjon om status fra Folkehelseinstituttet. I lys av dette finner vi det naturlig å innføre noen regler i forbindelse med treninger i regi av Gneist

 

2020-03-09
Klubbkoordinator

Vi viser til informasjon om status fra Folkehelseinstituttet. I lys av dette finner vi det naturlig å innføre noen regler i forbindelse med treninger i regi av Gneist

Vi ønsker at dere snakker med utøverne deres om viktigheten av følgende tiltak:

·         God håndhygiene før man går inn til trening (foresatte bes hjelpe barna med dette der dette er naturlig)

·         Utøvere skal så langt som det er praktisk innenfor utøvelse av idretten vår unngå klemming og unødvendig nærkontakt med øvrige deltakere

·         Ikke del drikkeflasker

·         Hoste i albuen

 

Vi ønsker også å be dere om å holde deres barn borte fra trening dersom:

·         Mye hoste/slim/snørr

·         Feber og generelle tegn til sykdom av større eller mindre grad.


Dersom noen av våre utøvere har familie som innehar en karantene fra etat/lege pga mistanke om smittefare skal også utøveren holdes unna trening.

Ha generell LAV TERSKEL med å holde seg hjemme fra trening dersom utøver ikke føler seg 100%.

Vi ønsker rask informasjon dersom noen av våre medlemmer skulle få påvist smitte selv eller i familien.