All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Som følge av tiltakene som gjøres for å begrense spredning av coronaviruset avlyses all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning.

2020-03-12
Webmaster