Gjenåpning av organisert fotballtrening

Vi gleder oss stort over at fotballgruppen har bestemt at vi starter opp med organisert trening i tråd med retningslinjer og regler fra NFF. 

2020-05-06
Tina

Fotballgruppen har nå bestemt at vi starter opp med organisert trening for alle våre lag. A-lag Damer og A-lag Herrer startet opp 20 april, 4.mai startet alle ungdomslagene opp igjen og fra og med mandag 11.mai er også barnelagene våre igang med organisert fotballtrening. 

I likhet med samfunnet ellers har vi valgt en gradvis opptrapping for å sikre at dette skjer på en god måte. Det er viktig at Koronavettreglene til NFF følges og det er hovedtreners ansvar at disse blir holdt sammen med resten av teamet. 
Link til NFF Koronavettregler finner dere HER

Trenere har fått tilsendt treningskalender som gjelder for Koronaperioden. Siden det ikke er kamper på tirsdager, torsdager og helg har vi tatt i bruk disse dagene også for å spre lagene utover tid og plass. Lag som ønsker/trenger mer tid eller areal for å imøtekomme føringene som foreligger kan sende en e-post til fotballkoordinator Tina. Dette skal da være en e-post fra trenerteamet. Mer info om dette i e-post som er utsendt til trenerteamene. 

Det er viktig for klubben at samtlige team må ta ansvar for at regler følges. Opplever klubben at lag driver organisert trening som bryter med våre regler risikerer vi at alt stenges ned. Vi håper derfor at alle nå er seg sitt ansvar bevisst. Det er hovedtreners ansvar at all aktivitet følger regler fra klubb, forbund og FHI. Reglene knyttet til en voksen person på hver 4 spiller kan være utfordrende for mange og vi får bare håpe at foreldre/frivillige stiller opp i den spesielle tiden vi nå er inne i. Som klubb ønsker vi å understreke at det her er hovedtreners ansvar å påse at dette følges og at det må rulleres i gruppene slik at alle spillere får et tilbud i de tilfeller der man ikke har nok voksenpersoner til hver trening.

Regler for trening: (hovedtrener har ansvar for at dette overholdes)

 

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.
 • Spillere/trenere som ikke er frisk møter ikke til trening.

Sportslig leder, Ingolf, og fotballkoordinator, Tina, er delvis tilbake på jobb etter permittering. Vi vil være tilgjengelige hver mandag på Liland kl.1300-2100. Utover dette vil vi så langt det lar seg gjøre svare på henvendelser på telefon og e-post. Vi oppfordrer alle til å sende oss en mail om dere ikke når oss på telefon. 

Så vil vi rette en stor takk til alle dere som nå står på for å gi barn og unge hverdagen tilbake. Vi står i en helt spesiell situasjon og vi vet at dette krever mer av dere alle. Tusen takk folkens, dere gjør en fantastisk jobb! 
Sakte men sikkert beveger vi oss tilbake til en normalsituasjon der vi igjen kan trene som vanlig, oppleve seier og tap og ikke minst juble, feire og klemme