Meny

Aktiviteter

19.01.2018
Sirkeltrening vår 2018

20:30 - 21:30

Styrkerommet Sandslihallen

27.01.2018
Klatrekurs januar

10:00 - 15:00

Sandslihallen

17.02.2018
Klatrekurs februar

10:00 - 15:00

Sandslihallen

17.03.2018
Klatrekurs mars

10:00 - 15:00

Sandslihallen

Idrettens legevakt

Idrettens legevakt starter nå opp i lokalene til Idrettsmedisinsk avdeling på Brann Stadion ved siden av Brann butikken.

Åpningstider: 08.00-18.00

Vakt telefon: 08.00-22.00

Tlf nr: 480 88 444

2016-08-25
Webmaster

Utøveren betaler en egenandel tilsvarende egenandelen ved en offentlig skadelegevakt, resterende kostnader dekkes av idretts forsikringen.

Idrettens legevakt er en akuttordning som er ment å fungere som et alternativ til en offentlig skadelegevakt, på akutte idrettsskader. Idrettens legevakt betjenes av erfarne idrettsleger. Ordningen er utarbeidet av Idrettens Helsesenter og tilbys av Idrettsmedisinsk avdeling som regional samarbeidspartner med Idrettens Helsesenter.

• Ordningen gjelder for de særforbund som har Idrettens legevakt i dekningene (gjelder for alle grupper/medlemmer i IL Gneist).

• Ordningen gjelder for akuttskader utøveren ellers ville oppsøkt offentlig skadelegevakt for.

• Kravene i forsikringsvilkåret må være innfridd.

• Det er et krav om at skaden har skjedd i forbindelse med utøvelse av organisert idrett.

• Hvis forsikringen skal dekke videre utredning/behandling henviser legene pasienten tilbake til Idrettens skadetelefon.

• Utøveren betaler en egenandel tilsvarende egenandelen ved en offentlig skadelegevakt.

 

NB! Alle skader må meldes til forsikringsselskapet, dette hjelper vi utøver (evt foreldre) med når man møter i klinikken.

 

Med vennlig hilsen

Arne Instebø

Daglig leder

Idrettsmedisinsk Avdeling