NECON Vinterkarusell 2016 - 2017

Alle medlemmer av Gneist friidrett løper gratis i årets karusell. I tillegg må alle født 2002 eller eldre delta på dugnad. 

2016-10-19
Tom Roger

Medlemmer av Gneist-friidrett  må stille opp på to av årets løp for å være med som funksjonær.

Dere står fritt til å velge hvilke løpdato som passer, men det er viktig at vi får en jevn fordeling på alle 8 løp.

I tillegg trenger vi løypevakter til Ytrebygda Rundt som går fredag 25.april, dette vill også være et av alternativene.

Det må beregnes 2 timer på dugnaden i kjernetiden 17.00 - 20.00, alt etter hvilke oppgave som tildeles.

De som ikke krysser seg av innen 1.november vil bli satt opp vilkårlig på et av arrangementene og må da selv sørge for å bytte vakt om det ikke skulle passe.

Dette er en god inntektskilde for klubben og kommer medlemmene til gode i form av mindre egenandeler på de store stevnene.

I tillegg er det mulig å tjene litt ekstra for dem som ønsker å bygge opp en liten dugnads-konto på lik linje med flaskedugnaden. Vi har en "riggegruppe" som står for logistikken av reklame og utstyr som brukes under løpet. (Sette opp reklamebannere og beach flagg etc.)  Bjarte Eikanger er ansvarlig for denne gruppen og har med seg 2-3 utøvere på hvert løp. Fremmøte kl 16.15 løpsdagen da alt skal være på plass seinest 1830.Under løpet må vedkommende være behjelpelig med andre oppgaver (løypevakt på stadion og utdeling av drikke ved målgang). I tillegg starter nedrigging kl 20.00 der alt utstyr skal tilbake på plass.

Her kan alle født i 2000 eller eldre melde sin interesse ved å krysse av for "riggegruppe".

Ønsker du løpe året Vinterkarusell meld deg på her
Og her kan du sjekke hvem som er påmeldt.

Registrer deg som funksjonær på Vinterkarusellen her
Og her kan du se hvem som er registrert

Necon-VK-15-16-logo-l%F8pere-1024x197.jpg