ÅRSMØTE

Idrettslaget Gneist avholder sitt ÅRSMØTE på Klubbhuset, Liland onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00.

2017-02-13
Webmaster

Dagsorden iht. lagets vedtekter/lover §5.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 07.03.17

Styret