Husk å kjøpe friidrettslisens for 2018

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Uten lisens kan alle resultater bli strøket, i verste fall startnekt.

2018-01-15
Tom Roger

Nornalekene nærmer seg med stormskritt og sesongen 2018 er i gang.

Lisens i Norsk Friidrett
Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. Banearrangement krever helårslisens, for mosjonsarrangement kan det løses engangslisens. Les mer om de to lisensene under.

Helårslisens:
Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. 

Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIFs barneidrettsforsikring, dvs fra man fyller 13 år til man fyller 80 år.

Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade. 

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra ofisiell statistikk.

Priser helårslisens:
Grunnlisens kr 420
Utvidet lisens kr 800.-

Informasjon og kjøp av friidrettslisens, klikk på link under.

Friidrettslisens