Kontingenter

Viktig informasjon om kontingent for 2018:

- Hovedlagskontingent
- Gruppekontingent

og utsendingsdatoer for gruppene.

2018-02-06
Webmaster


Til alle medlemmer i Idrettslaget Gneist


Vi ønsker med dette å informere om utsending av kontingenter for 2018.

Det er to typer kontingenter

o    Hovedlagskontingent: Dette er en kontingent som alle medlemmer i Idrettslaget Gneist må betale. Ellers er man ikke gyldig medlem og dermed ikke forsikret.

o    Gruppekontingent: Det er kontingenten som går til hver gruppe, eks Håndball, Turn, Fotball.

Når det gjelder Hovedlagskontingenten så skal man kun betale den en gang selv om man er med i flere grupper/idretter.

Det noen grupper som har reduksjon dersom man f.eks trener sitt barn eller sitter i styret i gruppen.

Her er det viktig å understreke er at det er en reduksjon, ikke et fritak. Man vil få faktura på kalender og/eller forsikring som da må betales.

Det hender vi ikke har korrekt email adresse, vi ber om at de som ikke mottar kontingent sender oss en email slik at vi kan få ordnet dette.

Som sagt det er veldig viktig at kontingentene betales, ellers er man altså ikke gyldig medlem og det vil kunne skape problemer ved f.eks skader o.l

Vi ber om at spørsmål angående kontingenter sendes til kontingent@gneist.no


Utsendingsdatoer i 2018:

Hovedlagskontingent: 20. februar

Hovedlagskontingent Høsten: 30. september (For nye medlemmer)

Fotball: 30. mars

Klatre: 30. mars

Friidrett: 30. mars

Orientering: 30. mars

Håndball: 30. september

Volleyball: 30. september

Turn: Betaling ved påmelding

Vi ber også om at man betaler kontingenten(e) innen forfall.

 

Med vennlig hilsen
Idrettslaget Gneist