Meny

Aktiviteter

08.10.2018
Tine Fotballskole 08-12 oktober på Sandsli

09:00 - 14:00

Sandsli

08.10.2018
Turncamp i Høstferien

09:00 - 15:00

Sandslihallen

20.10.2018
Klatrekurs Oktober

10:00 - 15:00

Klatreveggen - Sandsihallen

17.11.2018
Klatrekurs November

10:00 - 15:00

Klatreveggen - Sandsihallen

Varslingsgruppe

Seksuell trakassering og overgrep i idretten - varslingsrutiner i IL Gneist.

2018-02-19
Webmaster

Det har vært mye fokus i media den siste tiden om seksuell trakassering og overgrep. IL Gneist har satt ned en varslingsgruppe og vi oppfordrer om at det varsles om kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold varsles til administrasjonen i IL Gneist ved Daglig leder Marit Helle Østervold (marit@gneist.no) tlf 952 46 440 eller Styreleder Ole Hope (ole@stamsneset.com) tlf 479 80 100. I tillegg kan tilsynsmyndigheter varsles ved behov.

IL Gneist vil benytte Norges Idrettsforbunds retningslinjer for behandling av slike hendelser. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og skal bli fulgt opp. Varsler skal motta tilbakemelding