Varslingsgruppe

Seksuell trakassering og overgrep i idretten - varslingsrutiner i IL Gneist.

2018-02-19
Webmaster

Det har vært mye fokus i media den siste tiden om seksuell trakassering og overgrep. IL Gneist har satt ned en varslingsgruppe og vi oppfordrer om at det varsles om kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold varsles til administrasjonen i IL Gneist ved Daglig leder Marit Helle Østervold (marit@gneist.no) tlf 952 46 440 eller Styreleder Ole Hope (ole@stamsneset.com) tlf 479 80 100. I tillegg kan tilsynsmyndigheter varsles ved behov.

IL Gneist vil benytte Norges Idrettsforbunds retningslinjer for behandling av slike hendelser. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og skal bli fulgt opp. Varsler skal motta tilbakemelding