Ole Hope styremedlem i Hordaland Idrettskrets

Vi gratulerer vår styreleder Ole Hope som er valgt inn som styremedlem i Hordaland Idrettskrets.

Det er viktig for idrettslaget som helhet å være representert. Flott at vår styreleder påtar seg dette ansvaret.

2018-04-18
Webmaster