"Hold Norge Rent" aksjon

Vi i IL Gneist ønsker å ta vare på miljøet. 

Fredag 4. mai deltok administrasjonen på "Hold Norge Rent" aksjon, i regi av Scandic Flesland Airport. 

Vi og flere andre plukket søppel i Fleslandområet. 

2018-05-04
Klubbkoordinator

Hold Norge Rent er en ideell forening som mot forsøppling. 

Foreningen arbeider blant annet med å engasjere frivillige til å delta i opprydning av avfall. 

 

Fredag 05/04 arrangerte Scandic Flesland Airport "Hold Norge rent" aksjon, hvor mange frivillige deltok. 

Vi stillte med 5 ansatte i administrasjonen i IL Gneist. 

Fra kl 10-12 plukket vi søppel i Fleslandsområdet. Deretter serverte Scandic Flesland Airport lunsj til alle deltakerne.