Turn: Informasjon ang. sesongslutt og oppstart ny sesong

Vårsesongen i Gneist turn nærmer seg slutt, og vi ønsker å takke alle våre gymnaster og foreldre for en fantastisk sesong med mye flott turn, og god dugnadsånd i gruppen! 

2018-05-24
Webmaster


Våre skolepartier avsluttet sesongen i utgangen av april, mens partiene i Sandslihallen pågår frem til St.Hans (t.o.m uke 25). Dersom det blir trening i uke 26, vil dette bli formidlet på e-post!

Vi ønsker å minne om at partiene våre er helårsbasert, og at partitilhørigheten dermed fortsetter automatisk ved oppstart høstsesong.  Nøyaktige datoer for oppstart vil sendes ut på registrert e-post, samt legges ut på vår Facebook- og hjemmeside i august.

Dersom utøver ønsker å avslutte sitt medlemskap, og ikke fortsette til høsten, ønsker vi en tilbakemelding på dette snarest. Vi har mange barn/ungdommer på venteliste for å plass på de ulike partiene. Ventelisteregistrerte navn kontaktes etter plass på liste, først etter kvotering og deretter resterende.

Dersom alle på ventelisten er tilbudt plass, vil eventuelle resterende plasser legges ut på hjemmesiden.

Alle ventelister blir slettet i November 2018, slik at alle som ønsker plass fra januar 2019 stiller likt når restplasser legges ut.