Fotballeder 1 - Kurs på Liland i regi av NFF Hordaland og Gneist

Godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre fotballaktivitet. NFF Hordaland og Gneist går sammen for å arrangere dette internt i klubben vår.  

2019-01-29
Tina

Fotballeder 1 - forstå - i NFF Hordaland

Godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre fotballaktivitet. NFF Hordaland og Gneist går sammen for å arrangere dette internt i klubb og vil ha med så mange som mulig på dette kurset.


TID OG STED:
Liland Klubbhus, 2.etasje

Kl. 0930-1800
Dato: 10.mars

Kurset er gratis.

Servering:
Det blir to lengre pauser, første pausen er det tilgjengelig kaffe/vann/frukt/kjeks og andre pausen fikser vi baguetter og kaffe/brus til alle påmeldte deltakere.

Innhold:
Den verdifulle idretten
Vår store fotballfamilie
Banen vi spiller på
Metode:
Korte plenumsforelesninger etterfulgt av oppgaveløsing/erfaringsutveksling i grupper.

Målgruppe:
Kurset henvender seg til alle ledere og trenere i fotballfamilien og tar sikte på å etablere en bred og felles forståelse for lederrollen, forstå klubbens utgangspunkt, idrettens rammer – og hvorfor det er så viktig med en helhetsstyrt klubb der «klubben er sjef».

Læringsmål:
Deltagerne skal etter gjennomføring av dette kurset ha tilegnet seg kunnskap om og fått forståelse for at godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre aktivitet.

 

Påmelding skjer på Gneist sin hjemmeside eller via denne linken:

https://www.gneist.no/ajax/event/signup/index.php?event_id=244&date=2019-03-10&eid=&minical_id=966&calid=&page_id=129

 

Dere kan lese mer om kurset på linken under, se bort fra tider og varighet da det er tilrettelagt egne tider for oss.

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/leder/lederkurs/fotballeder-1/

 

For spørsmål om kurset ta kontakt med fotballkoordinator, Tina H. Knudsen på fotballkoordinator@gneist.no

Vi håper på å se mange der :)