ÅRSMØTE

IDRETTSLAGET GNEIST avholder sitt

Årsmøte på Klubbhuset, Liland torsdag 21. mars 2019 kl 19.00

2019-02-10
Webmaster

 

IDRETTSLAGET GNEIST

avholder sitt  

ÅRSMØTE 

på Klubbhuset, Liland torsdag 21. mars 2019 kl. 19.00

Dagsorden iht. lagets vedtekter/lover §5.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 01.03.19

Styret