Trygg på trening kurs for alle trenere og lagledere i IL Gneist.

Torsdag 09.05 vil det bli holdt Trygg på trening kurs i klubbhuset på Liland (Lønningsflaten 36). 

Alle trenere og lagledere i IL Gneist oppfordres til å stille på kurset.

Se link til påmelding.

2019-04-25
Klubbkoordinator

Trygg på trening kurset er utarbeidet i et samarbeid mellom Idrettsforbundet, Smiso og Redd Barna. Det inneholder kunnskap om hva vi i idrettslaget skal gjøre om vi mistenker at noen i klubben vår kan være utsatt for seksuelle overgrep eller trakassering.

 

Trond Berge Høvik fra SMISO kommer for å snakke om dette, og om hvordan vi kan skaffe trygge arenaer for barn og unge i idrettslaget vårt. Vi vil også få informasjon om hvordan vi best mulig kan skape en klubb som gir trygge voksne og barn.

Gjennom økt kunnskap om forebygging av seksuelle overgrep og trakassering, kan vi bidra til et sikrere og tryggere miljø i IL Gneist. Dette angår oss alle!

 

IL Gneist hadde sitt første Trygg på trening kurs høsten 2018. Vi ønsker at alle trenere og lagledere i Gneist skal gjennomføre et slikt kurs, og vi vil derfor oppfordre dere alle til å stille.

 

For påmelding, klikk på link:

Torsdag 09.05: https://www.gneist.no/event/278

 

Kurset er gratis!

For mer informasjon om Trygg på trening besøk: https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/trygg-pa-trening/