Herrelaget har noe på gang

Vårsesongen er over og herrelaget tar snart ferie for sommeren. Første halvdel av sesongen er gjennomført og pr i dag har vi plassert oss som et topplag i avdelingen.

2019-06-24
Webmaster

Før sesongen var det flere som stilte spørsmålstegn ved herrelaget til Gneist og hvordan det skulle ende med de. Noen mente at det var full splid, at der knapt nok kom til å være spillere der og at dette ville bli et spørsmål om å holde seg i divisjonen. Selv om vi bare er halvveis i sesongen, og mye kan endre seg enda, tror jeg vi kan fastslå at slik kommer det ikke til å ende.

Har du en spillergruppe som har potensiale og motivasjon for å jobbe hardt for å bli bedre, trenere som vet hvordan en skal utvikle dette og en klubb som gjør gode langsiktige valg, så blir resultatet ofte godt. Pr i dag er det tilfelle for Gneist sitt a-lag.

De første månedene av året ble brukt til å få på plass de riktige typene av spillere. Flest mulig gutter med et forhold til klubben som ville gjøre et godt stykke arbeid for å bli bedre. Deretter fylte vi på med unge spillere som hadde spennende ferdigheter eller erfaringer som vi ikke hadde i Gneist, og som ville være med å skape den trenings- og kvalitetskulturen vi ønsket. I starten av januar hadde vi på plass en gruppe på over 20 spillere som passet til den nye profilen og med en snittalder på 21 år.

Denne gruppen trener nødvendigvis ikke mer i mengde enn det som er vanlig i 4.divisjon men vi har veldig god oppslutning. Med det mener jeg at snittet på treningsframmøte er på 88% til nå. Og så lenge folk prioriterer fellestreninger er dette en god start på dette nivået. I tillegg har vi sakte men sikkert utviklet en kvalitetskultur i trening. Med det menes at vi trener på de riktige tingene, vi tilstreber hardt å jobbe med kvalitet i alt vi gjør på en økt. Men viktigst av alt har vi fått en kultur i trening for å gjøre ting «ordentlig» hele veien. Spillerne stiller krav til seg selv om å prestere, og vi har flere og flere spillere som også stiller krav til spillerne rundt seg. Da skaper vi til sammen en treningshverdag hvor alle bidrar til å gjøre hverandre og Gneist sitt a-lag bedre.

De som har fulgt oss har gjerne sett at vi har variert litt i prestasjoner i kamp. Fra det meget solide som holder et høyt 4.divisjonsnivå, til at vi noen dager kan se ut som vi verken vil noe eller har en plan for noe. Følger du oss med «fotballøyne» kan jeg fortelle litt kort om hva som har vært våre prioriteringer til nå. Når vi er gode, så er vi blant annet gode i det defensive presset vårt. Vi skal være et lag som både i gjenvinningsfasen, og ofte ellers, presser motstander høyt og aggressivt for å vinne ball. Og når vi vinner ball fra motstander ønsker vi å komme med mange folk og med ball framover i stor fart. I løpet av sesongen har vi også begynt å få på plass en struktur i lavere press. For spillere som ikke er vant med å gjøre disse tingene kollektivt og i en struktur, så tar det litt tid å få det på plass. Men oftere og oftere sitter nå disse tingene, og stadig vekk på et høyere nivå. Disse områdene vil vi fortsette å utvikle i høst, det skal være vår spisskompetanse. For å gjennomføre dette må vi ha spillere som evner og ønsker å løpe mye for hverandre. Den moralen er veldig sterk i vårt lag på vårt beste. Måten guttene «heier» hverandre fram i presset mot Tertnes i siste kamp, er fantastisk å høre for en trener. De vil gjøre et hardt stykke arbeid for hverandre og for Gneist.

I løpet av våren har vi tydeligvis satt oss såpass i respekt hos motstanderne at de er begynt å tilpasse seg oss. Det betyr for eksempel at flere lag er opptatt av å ligge lavt på oss og fremprovosere feil hos oss. Da kan vårt etablerte angrepsspill se planløst og lite bevegelig ut. Og det er ikke så rart. Etablert angrepsspill mot kompakte forsvar er gjerne det vanskeligste i fotball. Og når det til nå ikke har vært en prioritet i treningsarbeidet kan det se planløst ut. Men det kommer. Og for meg som trener er dette en prosess. Først fikk vi på plass de rette folkene. Så etablerte vi en bedre og mer planmessig treningskultur og kampgjennomføringen. Så har vi jobbet med og fått på plass en del av det defensive og overgangsspillet. Til høsten skal vi sakte men sikkert også ta tak i det etablert angrepsspillet. Men prioriteten skal fremdeles ligge på det som har vært spisskompetansen vår til nå i sesongen.

Oppsummert har første del vært en god utviklingsprosess rundt Gneist sitt a-lag. Nå satser vi på at med gutter som fremdeles kommer på trening hver eneste uke for å bli litt bedre, med treninger som utvikler oss videre på de rette tingene, så vil vi fortsette å prestere på et høyt 4.divisjonsnivå også til høsten.

Til alle som følger oss på veien: Ha en riktig god sommer, så håper jeg å se enda flere av dere på noen av kampene våre til høsten. Så skal vi gjøre vårt beste for å underholde dere enda mer da.

Kristian Andersen

Kristian.png