Gneist Idrettsskole

Første uken etter høstferien starter Gneist sin idrettsskole med seks ulike idretter; fotball, håndball, volleyball, orientering, friidrett og klatring.

Idrettsskolen er for barn mellom 5 og 10 år.

Klikk for mer informasjon og link til påmelding. 

2019-08-26
Klubbkoordinator

Gneist starter opp idrettsskole for barn mellom 5 og 10 år (født år mellom 2009-2014). 

Gjennom idrettsskolen vil barna delta på forskjellige idretter gjennom året. 

Idrettsskolen skal ha trening en gang per uke, og det vil bli rullert mellom seks av idrettene i Gneist; fotball, håndball, Friidrett, orientering, volleyball og klatring. 

 

Aktivitetene vil være tilpasset alder og blir ledet av trenere med høy kompetanse. 

Treningene vil være preget av lek og trygge rammer, og være en arena for allsidig aktivitet og for å bygge vennskap. 

Idrettsskolen kan dermed bidra til fysisk, psykisk og sosial utvikling, og kan gi barn et godt grunnlag for videre valg av idrett. 

 

Tid og sted: 

Idrettsskolen vil i hovedsak foregå i gymsalen på Ytrebygda skole og på uteområder

Det vil være to aldersbaserte partier:

Parti 1 (5-6 år, født år 2014/2013): torsdager kl. 16.00-17.00

Parti 2 (7-10 år, født år 2012/2009): mandager kl. 17.00-18.00

 

 

Idrettsskolen starter første uken etter høstferien, uke 42 (mandag 14.10 og torsdag 17.10)

 

Innhold og pris: 

Det vil totalt være 26 økter per parti, pluss en hyggelig sommeravslutning.

Ved oppstart vil barna motta en overraskelsespakke med diverse produkter, samt et medlemskort fra Sport Norge som gir rabatterte priser i deres butikker. 

Deltakeravgiften er 1750 kr og betales ved påmelding. 

For påmelding, klikk på link:

5-6 år, født år 2014/2013: https://www.gneist.no/event/318

7-10 år, født år 2012/2011: https://www.gneist.no/event/319

 

 

 

Dersom du har spørsmål kontakt:

Regine Bertelsen
klubbkoordinator@gneist.no
98812633
Lønningsflaten 36