Valg 2020

Det nærmer seg årsmøte (23. mars) og mange er allerede i gang med planleggingen av det nye året i Gneist. Som alltid er det en stor kabal som skal legges med trenere, lagledere samt medlemmer av styrer og utvalg.

2020-01-16
Webmaster

Gneist og de enkelte gruppene og lagene er helt avhengig av innsatsen til de mange frivillige og vi er veldig takknemlig for det arbeidet som disse nedlegger.

Det er viktig at alle som har lyst og anledning til å være med i styrer og utvalg får anledning til det. Dette innebærer også identifisering av mulige kandidater som ikke har slike verv allerede. For å lette dette arbeidet i klubben ber vi om at 

  • du, dersom du ikke allerede har gitt beskjed om du er kandidat også for 2020 gjør dette til det aktuelle styret eller utvalget;
    og
  • dersom du har forslag til kandidater så fremmer du forslaget, enten direkte til de aktuelle lag, styre eller utvalg eller til valgkomiteen på valg@gneist.no eller direkte til et av medlemmene som angitt nedenfor.

 
Kristian Nygaard                     Tlf: 951 11 3 01 

  • Kontrollkomité, håndballgruppen, volleyballgruppen

  Henning Fredriksen                 Tlf: 474 89 443 

  • Fotballgruppen, friidrettsgruppen


  Anne Botnevik                        Tlf: 926 42 790

  • Orienteringsgruppen, Klatregruppen, Turngruppen

 

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen