Meny

Aktiviteter

30.04.2019
Påmeldingsskjema orientering

00:00 - 00:00

14.10.2019
Idrettsskole 9-10 år

17:00 - 18:00

Sandsli Sportssenter og uteområder

14.10.2019
Idrettsskole 7-8 år (født 2012/2011)

17:00 - 18:00

Ytrebygda skole og uteområder

17.10.2019
Idrettsskole 5-6 år (født 2014/2013)

16:00 - 17:00

Ytrebygda skole og uteområder

07.04.2020
Gneist FFO Sandsli

13:15 - 16:30

Sandslibanen + Sandslihallen

Webmaster 2018-11-07 09:44:30

Beredskapsplan

Idrettslaget Gneist ønsker å tilby gode opplevelser gjennom aktiviteter, arrangementer og reiser, men kriser og ulykker kan oppstå. Beredskapsplanen har til hensikt å skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. 

Planen skal:
   - Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.
   - Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, tillitsvalgte og eventuelt media.

Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer medlemmer av IL Gneist på arrangementer eller andre aktiviteter hvor idrettslagets medlemmer deltar som et medlem av IL Gneist. 

LAST NED: BEREDSKAPSPLAN FOR IL GNEIST