Meny

Aktiviteter

19.05.2019
GNEIST KEEPERAKADEMI

10:00 - 13:30

Liland Idrettsplass

20.05.2019
Trygg på trening kurs mandag 20.05

18:00 - 20:00

Klubbhuset på Liland, Lønningsflaten 36

21.05.2019
Idrettens Grunnstige 8år Skranevatnet

13:30 - 14:30

Sandslihallen

21.05.2019
Turnskolen 9-10 år

15:30 - 17:30

Sandslihallen

21.05.2019
Idrettens Grunnstige Aurdalslia

18:30 - 19:30

Aurdalslia skole

Webmaster 2018-11-07 09:44:30

Beredskapsplan

Idrettslaget Gneist ønsker å tilby gode opplevelser gjennom aktiviteter, arrangementer og reiser, men kriser og ulykker kan oppstå. Beredskapsplanen har til hensikt å skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. 

Planen skal:
   - Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.
   - Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, tillitsvalgte og eventuelt media.

Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer medlemmer av IL Gneist på arrangementer eller andre aktiviteter hvor idrettslagets medlemmer deltar som et medlem av IL Gneist. 

LAST NED: BEREDSKAPSPLAN FOR IL GNEIST