Webmaster 2018-11-07 09:44:30

Beredskapsplan 2018

Idrettslaget Gneist ønsker å tilby gode opplevelser gjennom aktiviteter, arrangementer og reiser, men kriser og ulykker kan oppstå. Beredskapsplanen har til hensikt å skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå.

 

Planen skal:

- Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.

- Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, tillitsvalgte og eventuelt media.

 

Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer medlemmer av IL Gneist på arrangementer eller andre aktiviteter hvor idrettslagets medlemmer deltar som et medlem av IL Gneist.

 

LAST NED: BEREDSKAPSPLAN FOR IL GNEIST