Gneisten


DISTRIBUSJON

Ca. 6000 eksemplarer distribuert til alle husstander (i private postkasser og postbokser på Sandsli, Kokstad og Søreide postkontor).

Sandsliområdet: Fra Fleslandsveien via alle avstikkere, og til Ytrebygdsveien.

Søreide & omegn: Fra Straume bro (inkl. Straumesvingen og Knappen) til og med Grimstadveien/neset.

Hjellestad /Milde: Fra rundkjøring i Blomsterdalen v/post og butikk) til og med Milde (ut til Arboreet) og til og med Hjellestad kai - inkludert alle avstikkere ss. Espeland, Eikeneset mm.

Kokstad/ Flesland mm.: Hele Kokstad, Fleslandsområdet og Blomsterdalen (til rundkjøring) og videre inn Skageveien (fra rundkjøring i Blomsterdalen v/Joker Mat) til Fana Stadion.

gneisten.gif