Hovedlagskontingent og treningsavgift

Til alle medlemmer av Idrettslaget Gneist 

Medlemmer av Gneist må betale hovedlagskontingent og treningsavgift (tidligere kalt gruppekontingent).

Hovedlagskontingent må betales for å være medlem av Gneist. Denne kontingenten betales kun en gang per år, uavhengig av hvor mange idretter i Gneist en er med i. Hovedlagskontingenten er på 500 kr for medlemmer under 17 år, og 650 kr for dem som blir 17 år eller eldre i løpet av 2020 (født i år 2003 eller tidligere). 

Treningsavgift betales til gruppen/idretten en tilhører, f.eks håndball, turn eller fotball. Prisen på treningsavgiften varier mellom de ulike idrettene og de ulike aldersklassene, og i enkelte tilfeller vil det også variere i forhold til hvilken sportslig satsning det er i laget/gruppen en deltar i.  For alle gruppene inkluderer treningsavgiften årets kalender (100 kr). Det er noen grupper som har reduksjon i treningsavgift dersom en f.eks. trener sitt barn eller sitter i styret i gruppen. Her er det viktig å understreke er at dette er en reduksjon, ikke et fritak. Man vil likevel kunne få faktura på kalender, forsikring og utstyr som da må betales. Ofte er det kun et bestemt antall barn per lag/gruppe som kan få redusert treningsavgift.    

Hovedlagskontingent og treningsavgift (i de fleste idretter, unntaket er noen partier på turn og ungdomsgruppen i klatring) er gjeldende for 1 år og blir tilsendt alle registrerte medlemmer). De som melder seg inn i Gneist halvveis i sesongen vil kunne påregne å få tilsendt halv hovedlagskontingent og treningsavgift.

Dersom en melder seg ut når en mottar en betalingsforespørsel kan en likevel påregne å måtte betale hele/deler av betalingen. Dette vil variere noe mellom idrettene utfra hvor mye av sesongen en har vært med på før utmeldingen, og om en har opptatt plass eller mottatt utstyr. Det er likevel viktig at en gir beskjed før forfallsdato på betalingsforespørselen da vi i noen tilfeller kan ha mulighet til å slette noe av betalingen før den er forfalt. (For utmelding, ta kontakt med klubbkoordinator Margrethe Persson Fosen på e-post; klubbkoordinator@gneist.no eller tlf; 92619919.

Innbetalt hovedlagskontingent og treningsavgift vil vanligvis ikke bli tilbakebetalt dersom en melder seg ut i løpet av sesongen. Det er mulighet for å dele opp treningsavgiften ved behov. All trening foregår på eget ansvar dersom en ikke har betalt hovedlagskontingent og/eller treningsavgift, og en vil ikke få delta på kamper/cup’er/stevner/treninger og andre arrangementer.

For volleyball, håndball, friidrett og for konkurranseutøvere på turn kommer lisens til særforbundene i tillegg. Noen må betale egenandeler til ulike reiser/arrangementer, og noen må selge lodd og/eller Enjoybøker og vil bli fakturert for beløpet loddbøker/Enjoy selges for.

I år sendes hovedlagskontingent og treningsavgifter ut i Spond appen der en betaler med kort. Det hender vi ikke har korrekt e-postadresse, vi ber om at de som ikke mottar en betalingsforespørsel tar kontakt slik at vi kan få ordnet dette.

Som nevnt er det viktig at hovedlagskontingent og treningsavgift betales, ellers er man ikke gyldig medlem noe som vil kunne skape problemer blant annet ved skader. Vennligst betalt faktura innen forfall.

Vi ber om at spørsmål angående hovedlagskontingent og treningsavgift sendes til kontingent@gneist.no

 

Utsendingsdatoer i 2020: 

Grunnet overgang til nytt medlemssystem (Spond) er utsendingene noe forsinket i år.

Hovedlagskontingent: mars

Fotball: mars

Klatre: mars

Friidrett: mars

Turn: februar

Orientering: mars

Håndball: i overgangen mellom september og oktober 
(noen lag i håndball er enda ikke sendt betalingsforespørsel for 2019/2020 og vil motta dette fortløpende)

Volleyball: i overgangen mellom september og oktober

 

Med vennlig hilsen
Idrettslaget Gneist