Hovedlagskontingent og treningsavgift


Til alle medlemmer av Idrettslaget Gneist 

Medlemmer av Gneist må betale hovedlagskontingent og treningsavgift (tidligere kalt gruppekontingent).

Hovedlagskontingent må betales for å være medlem av Gneist. Denne kontingenten betales kun en gang per år, uavhengig av hvor mange idretter i Gneist en er med i. Hovedlagskontingenten er på 500 kr for medlemmer under 17 år, og 650 kr for dem som blir 17 år eller eldre i løpet av 2019 (født i år 2002 eller tidligere). 

Treningsavgift betales til gruppen/idretten en tilhører, f.eks håndball, turn eller fotball. Prisen på treningsavgiften varier mellom de ulike idrettene og de ulike aldersklassene, og i enkelte tilfeller vil det også variere i forhold til hvilken sportslig satsning det er i laget/gruppen en deltar i.  For alle gruppene inkluderer treningsavgiften årets kalender (100 kr). Det er noen grupper som har reduksjon i treningsavgift dersom en f.eks. trener sitt barn eller sitter i styret i gruppen. Her er det viktig å understreke er at dette er en reduksjon, ikke et fritak. Man vil likevel kunne få faktura på kalender, forsikring og utstyr som da må betales. Ofte er det kun et bestemt antall barn per lag/gruppe som kan få redusert treningsavgift.    

Både hovedlagskontingent og treningsavgift er gjeldende for 1 år og blir tilsendt alle registrerte medlemmer. De som melder seg inn i Gneist halvveis i sesongen vil kunne påregne å få tilsendt halv hovedlagskontingent og treningsavgift.

Dersom en ønsker å melde seg ut av idrettslaget er det viktig å gi beskjed om dette før forfallsdato på tilsendt faktura (faktura forfaller to uker etter den er sendt). Dersom en melder seg ut før forfallsdato vil vi kreditere faktura. (For utmelding, ta kontakt med klubbkoordinator Regine Bertelsen på e-post; klubbkoordinator@gneist.no eller tlf; 98812633). Dersom en melder seg ut etter forfallsdato på tilsendt faktura må halve beløpet på fakturaen betales. I forhold til treningsavgifter som inkluderer betaling for utstyr vil vi vurdere hvordan dette best kan løses.

Innbetalt hovedlagskontingent og treningsavgift vil vanligvis ikke bli tilbakebetalt dersom en melder seg ut i løpet av sesongen. Det er mulighet for å dele opp treningsavgiften ved behov. All trening foregår på eget ansvar dersom en ikke har betalt hovedlagskontingent og/eller treningsavgift, og en vil ikke få delta på kamper/cup’er/stevner/treninger og andre arrangementer.

For volleyball, håndball, friidrett og for konkurranseutøvere på turn kommer lisens til særforbundene i tillegg. Noen må betale egenandeler til ulike reiser/arrangementer, og noen må selge lodd og/eller Enjoybøker og vil bli fakturert for beløpet loddbøker/Enjoy selges for.

Det hender vi ikke har korrekt e-postadresse, vi ber om at de som ikke mottar faktura sender oss en e-post slik at vi kan få ordnet dette.

Som nevnt er det viktig at hovedlagskontingent og treningsavgift betales, ellers er man ikke gyldig medlem noe som vil kunne skape problemer blant annet ved skader. Vennligst betalt faktura innen forfall.

Vi ber om at spørsmål angående hovedlagskontingent og treningsavgift sendes til kontingent@gneist.no


Utsendingsdatoer i 2019: 

Hovedlagskontingent: 1.-4. februar

Fotball: 8.-12. februar

Klatre: 8.-12. februar

Friidrett: 8.-12. februar

Orientering: 8.-12. februar

Håndball: i overgangen mellom september og oktober

Volleyball: i overgangen mellom september og oktober

Turn: Betaling ved påmelding

 

Med vennlig hilsen
Idrettslaget Gneist