Meny

Aktiviteter

19.04.2019
Turnskolen 9-10 år

15:30 - 17:30

Sandslihallen

19.04.2019
Gymlek 3-4 år Aurdalslia

17:15 - 18:00

Aurdalslia skole

19.04.2019
Jazzdans 11-12 år

19:00 - 21:00

Aurdalslia skole

21.04.2019
GNEIST KEEPERAKADEMI

10:00 - 13:30

Liland Idrettsplass

22.04.2019
Gymlek 5-6 år Liland

17:15 - 18:00

Liland skole

Hovedlagskontingent og treningsavgift


Til alle medlemmer av Idrettslaget Gneist 

Medlemmer av Gneist må betale hovedlagskontingent og treningsavgift (tidligere kalt gruppekontingent).

Hovedlagskontingent må betales for å være medlem av Gneist. Denne kontingenten betales kun en gang per år uavhengig av hvor mange idretter i Gneist en er med i. Hovedlagskontingenten er på 500 kr for medlemmer under 17 år, og på 650 kr for dem som blir 17 år eller eldre i løpet av 2019 (født i år 2002 eller tidligere). Hovedlagskontingenten skal kun betales en gang per år uavhengig av hvor mange idretter i Gneist en er med i.

Treningsavgift betales til gruppen/idretten en tilhører, eks håndball, turn, fotball. Hva treningsavgiften dekker varier fra gruppe til gruppe. Prisen på treningsavgiften varier mellom de ulike idrettene og de ulike aldersklassene, og i enkelte tilfeller vil det også variere i forhold til hvilken sportslig satsning det er i laget en deltar i.  For alle gruppene inkluderer treningsavgiften årets kalender (100 kr). Det noen grupper som har reduksjon i treningsavgift dersom man f.eks trener sitt barn eller sitter i styret i gruppen. Her er det viktig å understreke er at dette er en reduksjon, ikke et fritak. Man vil likevel få faktura på kalender og/eller forsikring som da må betales. Ofte er det kun et bestemt antall barn per lag/gruppe som kan få redusert treningsavgift.   

Både hovedlagskontingent og treningsavgift er gjeldende for 1 år og blir tilsendt alle registrerte medlemmer. De som melder seg inn i Gneist halvveis i sesongen vil kunne påregne å få halv hovedlagskontingent og treningsavgift.

Innbetalt hovedlagskontingent/treningsavgift blir ikke refundert. Det er mulighet for å dele opp treningsavgiften ved behov. All trening foregår på eget ansvar dersom en ikke har betalt hovedlagskontingent og/eller treningsavgift, og en vil ikke få delta på kamper/cup’er/stevner/treninger og andre arrangementer.

For volleyball, håndball, friidrett og for konkurranseutøvere på turn kommer lisens til særforbundene utenom. Noen må betale egenandeler til ulike reiser/arrangementer, og noen må selge lodd og/eller Enjoybøker og vil bli fakturert for beløpet lodd/Enjoy selges for.

Det hender vi ikke har korrekt email adresse, vi ber om at de som ikke mottar faktura sender oss en email slik at vi kan få ordnet dette.

Som sagt det er veldig viktig at hovedlagskontingent og treningsavgift betales, ellers er man altså ikke gyldig medlem og det vil kunne skape problemer ved f.eks skader o.l

Vi ber om at spørsmål angående hovedlagskontingent og treningsavgift sendes til kontingent@gneist.no


Utsendingsdatoer i 2019: 

Hovedlagskontingent: 1.-4. februar

Fotball: 8.-12. februar

Klatre: 8.-12. februar

Friidrett: 8.-12. februar

Orientering: 8.-12. februar

Håndball: i overgangen mellom september og oktober

Volleyball: i overgangen mellom september og oktober

Turn: Betaling ved påmelding

Vi ber også om at man betaler hovedlagskontingent og treningsavgift innen forfall.

 

Med vennlig hilsen

Idrettslaget Gneist