Meny

stunor 2020-08-05 16:22:04

Informasjon for Løpsleder

Som løpsleder skal man koordinere informasjon og ressurser i forbindelse med løpet. Førs og fremst må løpsleder påse at vi har ressurser til å bemanne alle funksjonene som vi skal ha på løpet. Alle aktuelle må informeres om oppgavene de har fobindelse med løpet. Behovet for ressurser varierer med hvile løpsyper man arrangerer. Styret har i starten av året utarbeidet en Bemanningsplan som man tar utganspunkt i, men noen justeringer må nok gjøres.

Bemanning for nærløp/bedriftsløp:

Løyper   2-3 personer
Kontrollør   1 person
Start   2 personer pr startpunkt
Mål   1 persone
Sekriteriat   2 personer
Data/tidtakning   1-2 personer
Samlingplass   1-2 personer
     
stunor 2020-08-05 16:22:04

Informasjon for Løpsleder

Som løpsleder skal man koordinere informasjon og ressurser i forbindelse med løpet. Førs og fremst må løpsleder påse at vi har ressurser til å bemanne alle funksjonene som vi skal ha på løpet. Alle aktuelle må informeres om oppgavene de har fobindelse med løpet. Behovet for ressurser varierer med hvile løpsyper man arrangerer. Styret har i starten av året utarbeidet en Bemanningsplan som man tar utganspunkt i, men noen justeringer må nok gjøres.

Bemanning for nærløp/bedriftsløp:

Løyper   2-3 personer
Kontrollør   1 person
Start   2 personer pr startpunkt
Mål   1 persone
Sekriteriat   2 personer
Data/tidtakning   1-2 personer
Samlingplass   1-2 personer