tomRoger1 2020-11-24 13:21:57

Barn og ungdom

Gymlek 3-4 år

Gymlek 3-4 år (Foreldre og barn). 15 plasser pr. parti. 45 min/uke. Treningene tilbys på følgende skoler: Hjellestad, Liland og Aurdalslia.

Gymlek består av sang, bevegelse til musikk, lek med små redskaper og hinderløyper/apparater tilpasset barnets utvikling. Det er en forutsetning at barnet kan gå og at en voksen person er aktivt med og deltar i timen sammen med barnet.

Organisert aktivitet for barn skal understøtte barns medfødte trang til å bevege seg. Det er viktig å stimulere de grunnleggende bevegelsene som; løpe, hoppe, hinke, henge, rulle, balansere, kaste, fange osv.

Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.
Treningene ledes av en forelder som har ansvaret for treningene. (forslagshefte fra Gneist er tilgjengelig)

 

 

Basisturn 5 – 6 år

Gym- og aktivitetsparti 5-6 år. 25 plasser pr. parti. 45 min/uke. For treningstider se her: https://www.gneist.no/Turn/Sidemeny/Timeplan/Barnepartier.html

Basisturn er ofte barnets første møte med idretten og tilbudet skal kombinere gymnastikk og lek i trygge og stimulerende omgivelser.
Barna skal bli kjent med små og store apparater i gymsalen; matter, trampett, springbrett, benker, bom, ringer, klatretau, rockeringer, erteposer og lignende. I tillegg skal de bruke kroppen gjennom lek, dramatisering og musikk- og rytmetrening.
Basisturn skal gi et godt aktivitetsgrunnlag for alle barn. Gjennom lek skal vi tilrettelegge for barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), kroppsbevegelse og opplevelse av mestring er i fokus. Det er viktig at gymnastene får utfordringer etter egne forutsetninger. Idrettsglede er det overordnede målet.
 

 

Basisturn 7-8 år

Gym- og turnparti 7-8 år. 25 plasser pr. parti. 1 t/uke. For treningstider se her: https://www.gneist.no/Turn/Sidemeny/Timeplan/Barnepartier.html

Gjennom ulike øvelser lærer barna de mest grunnleggende ferdigheter i turn.
Vi beholder fremdeles en del av leken, men apparatmessig blir utfordringene større.
Gymnastene får prøve seg i apparater som matte og trampett, i tillegg til par-øvelser, spenst, balanse og fiksering. Musikk- og rytmetrening inngår også som en del av treningsoppleggene. Gjennom gymnastens egen opplevelse av fremgang og mestring vil målet være å vekke videre interesse for turn som idrett. 

 

Turnskolen

Gym- og turnparti 9-10 år. 50 plasser pr. parti. 4 t/uke. For treningstider se her: https://www.gneist.no/Turn/Sidemeny/Timeplan/Sandslihallen-Troppsgymnastikk.html

Turnskolen skal gi utøverne gode sosiale rammer samt legge til rette for utvikling av hver enkelt utøver. Her er målet å gi god innføring av hvordan styrke- og tøyeøvelser skal gjennomføres, samt å øke forståelsen av rytme, balanse og koordinasjon. Dette er helt nødvendig for å mestre de turnelementene som skal læres inn videre. Opplegget er rettet mot øvelser og apparatbruk som brukes i troppsgymnastikk. Turnskolen er ment for å legge grunnlaget for de som ønsker overgang til konkurransepartier i troppsgymnastikk fra det året gymnastene fyller 11 år. Konkurransepartiet tilbyr mer trening og er, naturligvis, mer krevende enn breddepartiene, hvor det forventes at man skal tilstrebe å delta på opplegget som er planlagt for partiet.

 

Jazzdans

Partier fra 7 år og oppover. 25 plasser pr. parti.
Følgende inndeling:
 

7-10 år (1 t/uke)
11-12 år (1,5 t/uke)    
Elliptical – bredde (2-3,5 t/uke)

Jazzdans skal være:
Gøy     Sosialt     Allsidig     Inkluderende    Lærerikt

 

Gneist tilbyr Jazzdans som et alternativ for barn og unge som ønsker å delta på noe annet enn troppsgymnastikk. Jazzdans blander ulike dansestiler som Jazz, Moderne, Hip-hop, Musikal dans osv. Danserne trener koreografi, teknikk, bevegelighet, balanse og koordinasjon, og er både nybegynnere og erfarne.

Gruppene trener i speilsalen i Zinkenhopp Idrettshall og på Aurdalslia Skole. Instruktører er, stort sett, ungdom som selv har gått på jazzdans i Gneist tidligere.

De eldste partiene deltar også på konkurranser i Åpen Klasse og disse arrangeres vanligvis en gang om høsten og på Gymfest i Vest i begynnelsen av juni. Hovedmålet med Jazzdans er å gi ungdom et tilbud om fysisk aktivitet.

 

 

Troppsturn

            Rekrutt tropp 11-12 år 4 t/uke     
 Junior tropp 13-17 år 4 t/uke

For treningstider se her: https://www.gneist.no/Turn/Sidemeny/Timeplan/Sandslihallen-Troppsgymnastikk.html


Som utøver på troppsturn er det valgfri konkurransedeltakelse og vi ønsker lite fokus på resultater for denne gruppen og heller fokusere på mestring og lagånd. Vi vil ikke toppe konkurransetropper for denne gruppen. Det er likevel viktig å nevne at troppene må etter konkurransereglement være mest mulig homogene, slik at gymnaster som utfører samme element og vanskegrad vil bli satt sammen.

Treningen foregår i apparatene trampett og tumbling. Disse apparatene er beskrevet nedenfor. Basistrening vil fortsatt være gjeldene. Vi vil arbeide for å få god innsats på trening og innarbeide gode treningsrutiner som også kan brukes utenom treningstid.

Vi vil arbeide for å få et trygt og inkluderende treningsmiljø der alle våger å prøve på nye elementer og ingen er redde for å dumme seg ut. Det skal være akseptert å gjøre feil og vi skal stå sammen og støtte hverandre.

Øvelsene

I frittstående utfører utøverne et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse og bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 16 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører utøveren 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver utøver utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører utøverne 3 akrobatiske hopp til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver utøver), det er krav til bruk av hoppredskap i minimum én serie. Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en skråstilt ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på et tilpasset landingsfelt.

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket