Gymlek Foreldre og barn

gymlek.jpg

Gymlek Foreldre og barn 3-4 år 20 gymnaster pr parti. 45 min/uke.  Foreldre- og barnpartiet består av sang, bevegelse til musikk, lek med små redskaper og hinderløyper/apparater tilpasset barnets utvikling. Det er en forutsetning at barnet kan gå, og at en voksen person er aktivt med og deltar i timen sammen med barnet.
Organisert aktivitet for barn skal understøtte barns medfødte trang til å bevege seg. Det er viktig å stimulere de grunnleggende bevegelsene som; løpe, hoppe, hinke, henge, rulle, balansere, kaste, fange osv.
Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Gymlek 5 – 6 år

gymlek.jpg

Gym- og aktivitetsparti 5-6 år. 25 gymnaster pr parti. 45 min/uke

Gymlek er ofte barnets første møte med idretten og tilbudet skal kombinere gymnastikk og lek i trygge og stimulerende omgivelser.
Barna skal bli kjent med små og store apparater i gymsalen; matter, trampett, springbrett, benker, bom, ringer, klatretau, rockeringer, erteposer og lignende. I tillegg skal de bruke kroppen gjennom lek, dramatisering og musikk- og rytmetrening.

Gymlek skal gi et godt grunnlag for alle barn. Gjennom lek skal vi tilrettelegge for barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), kroppsbevegelse og opplevelse av mestring er i fokus. Det er viktig at gymnastene får utfordringer etter egne forutsetninger.

Idrettsglede er det overordnede målet.

Idrettens Grunnstige

IdrettensGrunnstige.jpg

Gym- og turnparti 7-8 år. 25 gymnaster pr parti. 1 t/uke.

Idrettens grunnstige er et konsept utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.
Gjennom ulike øvelsesgrupper lærer barna de mest grunnleggende ferdigheter i turn.
Vi beholder fremdeles en del av leken, men apparatmessig blir utfordringene større.
Gymnastene får prøve seg i apparater som matte, trampett, bom og ringer, i tillegg til par-øvelser, spenst, balanse og fiksering. Musikk- og rytmetrening inngår også som en del av treningsoppleggene. Gjennom gymnastens egen opplevelse av fremgang og mestring, vil målet være å vekke videre interesse for turn som idrett. 

Turnskolen

Gym- og turnparti 9-10 år. 40 gymnaster pr parti. 3-4 t/uke

Turnskolen skal gi utøverne gode sosiale rammer samt legge til rette for utvikling av hver enkelt utøver. Her er målet å gi god innføring av hvordan styrke- og tøyeøvelser skal gjennomføres, samt å øke forståelsen av rytme, balanse og koordinasjon. Dette er helt nødvendig for å mestre de turnelementene som skal læres inn videre. Opplegget er rettet mot øvelser og apparatbruk som brukes i troppsgymnastikk. Turnskolen er ment for å legge grunnlaget for de som ønsker overgang til konkurransepartier i troppsgymnastikk fra det året gymnastene fyller 11 år. Konkurransepartiet tilbyr mer trening og er, naturligvis, mer krevende enn breddepartiene, hvor det forventes at man skal tilstrebe å delta på opplegget som er planlagt for partiet.  Mot slutten av treningsåret arrangeres det uttakstreninger og basert på ferdigheter, innsats og fysiske egenskaper får gymnastene så videre tilbud om konkurransepartiet eller videre deltakelse på bredde partier. 

Jazzdans

Partier fra 7 år og oppover med 25 dansere pr parti og to instruktører pr parti.
Med følgende inndeling: 7-9 år og 10-12 år 1-2 t/uke og 13 år+ 2-3 t/uke

Jazzdans skal være:

Gøy     Sosialt     Allsidig     Inkluderende

 

Gneist tilbyr Jazzdans som et alternativ for barn og unge som ønsker å delta på noe annet enn troppsgymnastikk. Jazzdans blander ulike dansestiler som Street dans, Hip-hop, Musikal dans osv. Danserne trener koreografi, teknikk, bevegelighet, balanse og koordinasjon, og er både nybegynnere og erfarne.

Gruppene trener i speilrommet i Sandslihallen og på skole. Instruktører er, stort sett, ungdom som selv har gått på jazzdans i Gneist tidligere.

De eldste partiene deltar også på konkurranser i Åpen Klasse, og disse arrangeres vanligvis en gang om høsten og på Gymfest i Vest i begynnelsen av juni.

Hovedmålet med Jazzdans er å gi ungdom et tilbud om fysisk aktivitet.

Kalender

September
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Aktiviteter

21.09.2020
Basisturn 5-6 år Liland

17:00 - 17:45

Liland skole

21.09.2020
Basisturn 7-8 år, Liland

18:00 - 19:00

Liland skole

21.09.2020
Høsten 2020 GymX styrke, step, lett yoga og pilates

19:00 - 21:00

Ytrebygda skole

22.09.2020
Basisturn 7-8 år, Skranevatnet

13:30 - 14:30

Sandslihallen

22.09.2020
2020 Turnskolen 9-10 år

15:30 - 17:30

Sandslihallen

22.09.2020
Basisturn 5 år, Aurdalslia

17:00 - 17:45

Aurdalslia skole

22.09.2020
Basisturn 5-6 år, Hjellestad

17:00 - 17:45

Hjellestad skole

22.09.2020
RG minirekrutt

17:30 - 19:00

Sandslihallen + Fana stadion

22.09.2020
Rekrutt tropp

17:30 - 19:30

Sandslihallen

22.09.2020
Junior tropp

17:30 - 19:30

Sandslihallen

22.09.2020
Basisturn 6 år, Aurdalslia

17:45 - 18:30

Aurdalslia skole

22.09.2020
Basisturn 7-8 år, Hjellestad

18:00 - 19:00

Hjellestad skole

22.09.2020
Basisturn 7-8 år, Aurdalslia

18:30 - 19:30

Aurdalslia skole

23.09.2020
Jazzdans 13 år + (Elliptical)

17:00 - 19:00

Zinken hopp

24.09.2020
Zumba høsten 2020

20:10 - 21:00

Ytrebygda skole

25.09.2020
Jazzdans 7-10 år (2020)

18:00 - 19:00

Aurdalslia skole

25.09.2020
Jazzdans 11-12 år (2020)

19:00 - 20:30

Aurdalslia skole

05.10.2020
Turncamp i høstferien 2020

09:00 - 14:00

Sandslihallen