Thomas Henschien
Styreleder
E-post: thomashenschien@gmail.com
Telefon: 907 72 526


Torbjørn Gjelsvik
Nestleder
E-post: torbjorn.gjelsvik@gmail.com
Telefon: 901 26 225

 


Stig Lian
Leder fotballgruppen
E-post: styreleder.fotball@gneist.no
Telefon: 924 31 016

 


Emilie Bjånesøy
Nestleder fotballgruppen
E-post: emiliebjanesoey91@hotmail.com 
Telefon: 957 74 467

 

Lisbeth Sandtorv
Leder håndballgruppen
E-post: slhandball@gneist.no
Telefon: 995 68 658

 

Line Sjøstrand
Leder turngruppen
E-post: lineroetne@hotmail.com
Telefon: 970 44 384

 

Hege Kjærgård
Leder friidrettsgruppen
E-post: hege.kj@online.no
Telefon: 416 67 029

 

Sturle Nordeide
Leder orienteringsgruppen
E-post: orientering@gneist.no
Telefon: 452 96 098

 

Brit-Helen Simmenes
Leder klatregruppen
E-post: brithelen@hotmail.com
Telefon: 414 77 775

 

Lars Sprenger
Leder volleyballgruppen
E-post: larssprenger1972@gmail.com
Telefon: 410 18 398

 

Peter Kristoffer Blücher
Varamedlem
E-post: blucher@online.no
Telefon: 416 92 079