Hva er mobbing?

Mobbing er en negativ handling fra en eller flere, rettet mot en annen. Dersom denne negative handlingen blir gjentatt og foregår over tid, kan det på denne måten bli til en systematisk krenking. Det er den som blir mobbet som har rett til å definere om en har blitt utsatt for krenking, og det er trenere og ledere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor.

 

Mobbing kan foregå på flere ulike måter:

 1. Fysisk mobbing gjennom f.eks å slå, sparke, lugge, spytte, dytte eller ødelegge eiendeler til den som blir mobbet.
 2. Verbal mobbing gjennom f.eks å si nedlatende eller krenkende ting om offeret, true, spre usanne rykter, eller bruke krenkende og grove ord.
 3. Psykisk mobbing gjennom til f.eks ryktespredning, manipulering og utestenging.
 4. Telefon- eller teknologimobbing gjennom f.eks krenkende eller truende tekstmeldinger eller kommentarer på internett, ryktespredning via internett, deling av private eller intime bilder.

 

Norges idrettsforbund(NIF) har laget råd og tips til hvordan du som trener eller leder skal forholde deg til mobbing og hvordan du skal ta tak i en mobbesituasjon;

 • Mobbing kan skje over alt, også i din klubb, også når du ikke legger merke til det.
 • Når du ser eller får vite om mobbing, skal du reagere.
 • Du kan ikke være nøytral til mobbing: Om du ikke reagerer når du ser det, så bidrar du til mobbingen.
 • Si tydelig til utøverene dine at mobbing ikke er akseptert i idretten.
 • Utøverene dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener/leder.
 • Trenere og ledere kan også mobbe utøvere og hverandre.
 • Diskuter med de andre trenerne og lederene i laget/klubben hvordan de kan forebygge mobbing.

Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener/leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing. Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i laget/klubben/gruppen din uten at du merker det.

Vi i IL Gneist forholder oss til NIF's råd og anbefalinger.

Les mer inngående om NIF's anbefalinger her.