Med Samhandlingsformen og Folkehelseloven til grunn, ønsker IBS å nå de mindre fysisk aktive i samfunnet.

Vår visjon er «sammen om å bedre folkehelsen».

IBS er en helt separat organisasjon med egen administrasjon og økonomi. Den daglige driften er dermed uavhengig av idrettslagene, men samarbeider tett for å nyte godt av hverandres erfaringer og kompetanse. Finansiering skjer gjennom noen betalte aktiviteter, men IBS er i stor grad avhengig av støtte fra det offentlige, stiftelser organisasjoner og andre.

Våre prosjekter

Evig Aktiv:

Stoltrening: Trening med fokus på balanse, styrke og bevegelighet. Stol som hjelpemiddel.

Sirkeltrening: Trening i sal, hvor vi bruker kroppsvekt og annet utstyr.

Aktiv Mamma: Trening for nybakte mødre med baby.

Evig Aktiv Tur: I samarbeid med GC Rieber Fondene arrangerer vi gratis turgruppe i Fana.

Medisinsk Yoga: Passer for alle, nettopp fordi øvelsene er rolige og behagelige for kropp og sinn.

Utetrening - Finn formen med Friskliv: Gratis utetrening i Fana i samarbeid med Frisklivssentralen. Allsidig trening som passer for alle.

Aktiv på Arbeid: Vårt tilbud til bedrifter som ønsker et tilbud om trening i forbindelse med arbeidstiden. 

AktiVane: Barn i SFO-alder, ansatte i SFO og elever i ungdomsskolen.

MOVE IT- uken: Aktivitetsuke for barn i 3.-7. klasse i høstferien.

Utrustet-Ung: Rusmiddelavhengig eller unge som er i fare for å bli det i alderen 15-25 år.

Utrustet: Ungdommer og unge voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse, trivsel og/eller rus, eller som er i fare for å få det, i alderen 14-25 år. 

Stø Kurs: Ungdom i alderen 13-19 år med behov for et meningsfylt aktivitetstilbud.

Team Sterk: Styrketreningstilbud for ungdommer i alderen 14-19 år med usynlige behov. 

Alle skal med: Aktivitetstilbud til barn og unge i alderen 8-18 år som er tilknyttet kommune- eller spesialisthelsetjenesten og/eller ikke har et passende aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. 

Vital: Ungdom og unge voksne i alderen 13-29 år. Et aktivitetstilbud for personer med utfordringer knyttet til mat, trening og/eller kropp.

Idrettslek: Målgruppe - introdusere flerkulturelle elever til et mangfold av aktiviteter på lavterskelnivå.

 

Ta gjerne kontakt for å støtte oss, for et samarbeid eller for å delta på en aktivitet!

Kontaktinfo
Hjemmeside: www.idrettbergensor.no
Sosiale medier: @idrettbergensor
Tlf: 479 57 898
E-post: post@idrettbergensor.no