Gjennom året skal Gneist arrangere mange løp og treninger. Å arrangere orienteringsløp er er omfattende arbeid og krever stor dugnadsinnsats i klubben.

Vi arrangerer mange typer løp som alle krever ulikt arbeid. Små treningsløp skal være enkle arrangement som gjerne et par personer klarer å organisere på egenhånd.

Hvert år arrangere vi et par nærløp, her består det meste arbeidet av å lage løyper og kontrollere at de ikke blir for vanskelig. I tillegg trenger vi også en god del som kan hjelpe å organisere selve løpet. Her trenger vi parkeringsvakter, folk på start, mål og i sekretariatet.

Noen år arrangerer vi også litt større kretsløp. Disse løpene er i grunn ganske lik pokalkampløpene vi arrangerer, men krever likevel litt mer. For eksempel vil vi ofte få en kontrollør fra en annen klubb som skal passe på at løpet blir så bra som mulig. I tillegg har også kretsen en del krav til hvordan løpet skal arrangeres og vi har ofte også et større opplegg på samlingsplass. Da skal skal vi ofte også ha småtrol-løyper og cafe.

For at ikke noen nøkkelpersoner skal slites ut og er det viktig at så mange som mulig er med å bidrar med forskjellige oppgaver gjennom året. Styret har derfor satt opp en bemanningsliste som du kan finne nedenfor. Det er viktig at løpsleder sjekker denne planen i god tid før løpet og påser at vi har nok mannskap som kan fylle alle oppgaver til løpet. Om du ikke kan stille melder du fra til løpsleder.

Vi har også utarbeidet en del rutiner som skal følge når vi arrangerer løp. Rutinene skal sikre at alle løp gjennomføres uten feil og at løpet kan avvikles på en forsvarlig måte selv om nøkkelpersoner blir syk eller forhindret for å gjøre jobben sin i sluttspurten.