Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Daglig leder Marit Helle Østervold (marit@gneist.no) er oppnevnt av styret til å håndtere politiattester.

 • Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema som finnes her: Bekreftelse på formål med politiattest  (send e-post til klubbkoordinator@gneist.no for å få dette tilsendt).
 • Søker må logge på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: Elektronisk skjema for politiattest.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 • Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
  Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.
 • Last opp ferdigutfylt skjema "bekreftelse for formål med politiattest".
 • Fyll inn søknadsskjema.
 • Svaret kommer direkte til søker fra politiet.
 • Søknaden må fremvises til ansvarlig for politiattest i idrettslaget – IL Gneist ved Marit Helle Østervold