Thomas Henschien
Styreleder

thomashenschien@gmail.com
907 72 526

Torbjørn Gjelsvik
Nestleder


Frank Gjøsund
Leder Fotballgruppen

styreleder.fotball@gneist.no
928 43 063

Yngve Korsvold Holmsen
Nestleder Fotballgruppen
92037347

 

Olav Skjervheim
Leder Håndballgruppen

styreleder.gneist.handball@gmail.com
97704724

Line Sjøstrand
Leder Turngruppen

lineroetne@hotmail.com
970 44 384

Hege Kjærgård
Leder Friidrettsgruppen

hege.kj@online.no
416 67 029

Sturle Nordeide
Leder Orienteringsgruppen

stunor@outlook.com
452 96 098


Brith-Helen Simmenes
Leder Klatregruppen

klatre@gneist.no
414 77 775

Peter Kristoffer Blücher
Varamedlem

blucher@online.no

 


Lars Sprenger
Leder Volleyballgruppen

larssprenger1972@gmail.com
410 18 398