Spørsmål angående kontingent, treningsavgift, inn- og utmelding - kan sendes til klubbkoordinator@gneist.no.

Innmelding til Gneist

- Her kan du melde deg på våre lag/partier som er åpne for påmelding, inkludert støttemedlemsskap.

Påmelding til våre partier og kurs

- Her melder du på andre tilbud som fotballakademi, idrettsskole, kurs, o.l.

 

Hovedlagskontingent og treningsavgift

Medlemmer av Gneist må betale hovedlagskontingent og treningsavgift.

Hovedlagskontingent betales kun en gang per år, uavhengig av hvor mange idretter i Gneist en er med på. Hovedlagskontingenten er på 500,- for medlemmer under 17 år, og 650,- for dem som blir 17 år eller eldre i løpet av inneværende år. Hovedlagskontingent sikrer gyldig medlemsskap i vårt idrettslag. Halv avgift ved innmelding etter sommeren (31.07). Vilkår: ved utmelding etter 1.mars, vil en måtte betale halv hovedlagskontingent, dersom en har vært medlem siden januar. Også hvis den ikke er betalt.

Treningsavgift betales til gruppen(e)/idretten(e) en tilhører. Prisen på treningsavgiften varier mellom de ulike idrettene og de ulike aldersklassene, og i enkelte tilfeller sportslig nivå. For alle medlemmer inkluderer treningsavgiften årets kalender (100 kr). Det er noen grupper som har reduksjon i treningsavgift dersom en f.eks. trener sitt barn eller sitter i styret i gruppen. Her er det viktig å understreke at dette er en reduksjon, ikke et fritak. Man vil likevel kunne få faktura på kalender, forsikring og utstyr som da må betales. Ofte er det kun et bestemt antall barn per lag/gruppe som kan få redusert treningsavgift.

Dersom en melder seg ut når en mottar en betalingsforespørsel kan en likevel påregne å måtte betale hele/deler av betalingen. Dette vil variere mellom idrettene utfra hvor mye av sesongen en har vært med på før utmeldingen, og om en har opptatt plass eller mottatt utstyr. Det er likevel viktig at en gir beskjed før forfallsdato på betalingsforespørselen da vi i noen tilfeller kan ha mulighet til å slette noe av betalingen før den er forfalt (ta kontakt på klubbkoordinator@gneist.no)
 
Innbetalt hovedlagskontingent og treningsavgift vil ikke bli tilbakebetalt dersom en melder seg ut i løpet av sesongen.

All trening foregår på eget ansvar dersom en ikke har betalt hovedlagskontingent og/eller treningsavgift, og en vil ikke få delta på kamper/cup’er/stevner/treninger og andre arrangementer.

For volleyball, håndball, friidrett og for konkurranseutøvere på turn kommer lisens til særforbundene i tillegg. Noen må betale egenandeler til ulike reiser/arrangementer, og noen må selge lodd og/eller Enjoybøker og vil bli fakturert for beløpet loddbøker/Enjoy selges for.

Hovedlagskontingent og treningsavgifter sendes ut i Spond appen der en betaler med kort. Det hender vi ikke har korrekt e-postadresse, vi ber om at de som ikke mottar en betalingsforespørsel tar kontakt slik at vi kan få ordnet dette. Det er også mulig å opprette faktura.

Som nevnt er det viktig at hovedlagskontingent og treningsavgift betales. Dersom en ikke har betalt regnes man ikke som gyldig medlem, noe som vil kunne skape problemer blant annet ved skader. Vennligst betal faktura innen forfall.

Innmelding til Gneist

Betalingsproblemer?

Vi i Gneist ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i idretten, uavhengig familiens økonomiske situasjon. Ta kontakt med oss dersom dette er nødvendig for deg/ditt barn, så finner vi en løsning sammen (klubbkoordinator@gneist.no). Det er mulighet for å dele opp treningsavgiften ved behov. 

Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Vi ønsker å informere om at Bergen kommune har etablert en egen stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på 1 valgfri fritidsaktivitet. Målgruppen er barn i Bergen som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Det kan gis støtte til en konkret fritidsaktivitet med inntil kr. 3.000,- pr. år. Gjelder barn fra 1. klasse til 18 år. Beløpet skal dekke utgifter til innmelding/kontingent, utstyr og eventuelle egenandeler ved reise i tilknytning til aktiviteten. Stønaden kan ikke fordeles på flere aktiviteter. Denne støtteordningen har ingen søknadsfrist. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. 

Les og søk her