Eventor

Den viktigste oppgaven for løpsleder er å sette opp arrangemntet i eventor og legge ut informasjon der i f.eks. innbydelsen.

Små teningløp må du opprette selv mens nærløp og kresløp er allerede lagt inn. Her må du som løpsleder supplere legge inn klasse, påmeldignsfrister, startkontigenter o.s.v. dersom det ikke er lagt inn. Sjekk også hva som gjelder av regelverk som klasseindeling o.s.v. på kretsens nettsider dersom det ikke har kommet informasjon fra dem.

Her er en brukerveilednig for hvordan du administrerer arrangement på eventor.

Vær nøye med at klassenavnene som legges in i eventor skrives helt likt som i innbydelsen. Slik at man f. eks. ikke har "H13-14" i  innbydelsen og "H 13 - 14" i eventor.

Innbydelsen

HOK distribuerer årlig oppdatert innbydelsesmaler til arrangørene i kretsen. Det er viktig at dere som arrangører ikke kopierer «fjorårets» innbydelse ukritisk da det kan ha kommet oppdateringer i regelverket som kan påvirke ditt arrangement. HOK oppdaterer sine maler slik at alt skal bli rett om denne følges. Innbydelsen trenger ikke å se lik ut som malen men all informasjonen som står der må være med.

Frist for å publisere innbydelsen på eventor er 4 uker før kretsløp og 8 uker før KM/DM. Husk at TD skal godkjenne innbydelsen (og PM) før publisering.

Merk også at alle korrigeringer av opplysninger/tilleggsopplysninger skal oppdateres i innbydelsen/PM som publiseres i eventor. Arrangørene er selvfølgelig velkommen til å publisere denne informasjonen gjennom andre kanaler (som f. eks facebook), men dette skal være et supplement til den offisielle kanalen(eventor). Alle deltagere skal ha tilgang samme informasjon uavhengig hvilken plattform man er på.

Bemanningsplan

Klubben setter opp bemanningsplanen for alle løpene i sesongen slik at man unngår å slite ut enkeltpersoner for mye gjennom sesongen. Men det kan være behov for supplering/erstattting av personell. I vedleggene nedenfor finner du oppsett for hva man normalt trenger av personell på de ulike jobbene i et arrangement og huskeliste som forteller hva de ulike jobbene innebærer og hva man må huske å finne fram på forhånd.