Vi bruker Brikkesys som tidtakningsprogramvasre i 2020. 

Bruksanvising for hvordan du bruker brikkesys med eventor-løp vinner du under.