Gneist Akademiet holdes på Petedalsmyra Kunstgressbane torsdager og på Liland Idrettspark søndager.

Som klubb ønsker vi å skape gode miljøer for utvikling av enkeltspillere. På akademiet står spilleren i sentrum der vi ønsker å stimulere spillerenes utvikling og motivasjon, samtidig som vi setter klare krav til spillerens eget ansvar for utvikling gjennom gode holdninger. Det er viktig å forstå at på vårt Akademi stilles det høye krav til konsentrasjon, tilstedeværelse og en indre driv til å utvikle seg. Her skal drømmene stimuleres samtidig som vi skal skape en stolthet knyttet til å være del av klubbens akademi.

Akademiet følger sportsplanen der «Gneistspilleren» og «Gneiststilen» er sentrale begreper når vi nå utvikler klubbens fremtidige A-lagsspillere. Tiltaket skal først og fremst ha fokus på å utvikle enkeltspillerens individuelle ferdighetsregister. Bevisstgjøring av spillerens ansvar for egenutvikling gjennom gode holdninger til egentrening, restitusjon og kosthold vil også være tema som går igjen under hele tiltaket.

Alder:

Fotballgruppen tilbyr akademiet til aldersgruppen (fra høsten 2022)

Gutter og jenter født 2009-2013 (4. - 8. klasse)

Jenter:

Vi har en egen jentegruppe på Liland p.d.d, men alle jenter vil også få mulighet for å trene med gutter om man ønsker det, eller logistikken ift antall spillere og trenere tilsier dette.

Egen utstyrspakke:

Alle deltagerne må bestille vår flotte utstyrspakke pålydende 950,-som består av akademiets genser, t-skjorte og lett regnjakke. Utstyret brukes på alle akademiets treninger.

Treningstid (vi følger skoleruten):

Treningstiden vil fortsette å ligge etter skoletid på Petedal torsdager (15.00 - 16.15) og på Liland søndager kl. 16.00 - 17.15.

Trenere og ansvar:

Akademileder og trener på A-lag Herrer Tarjei Mork Øren vil ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring. I tillegg til dette vil andre dyktige trenere være med fra gang til gang.  

Pris og påmelding:

Gneist Akademiet koster 500,- kroner pr.måned.

Det er bindende påmelding og 2 måneder oppsigelse. Ved påmelding betaler man for utstyrspakken. Deltagelse blir fakturert månedlig. Hvis man er med både fredag og søndag så koster det 800 kr i måneden (altså 1 ekstra trening koster 300 kr, ikke 500 kr). Merk at noen måneder har 5 fredager i seg, noen har 4. Det er også skoleferier innimellom ila et år. Vi fakturerer for 4 uker om gangen, altså vi tar ikke ekstra betalt for de månedene det er 5 fredager ila en måned, eller mindre betalt hvis det ikke blir trening i skoleferien.

Avbestilling:
Det er 2 mnd. oppsigelsestid, regnet fra den første i hver måned. Deltakerne vil bli fakturert måned for måned etter første betaling som blir gjort ved påmelding.

Påmelding her! 

Spørsmål/kontakt:

Tarjei Mork Øren

Tlf: 90 55 91 88

E-post: Gneist.fotball@gneist.no